Onderhoudskalender beelden openbaar domein

Vraag Karlijn Deene

Op de dienst Onderhoud Gebouwen wordt alles wat op openbaar domein staat opgesplitst in:

1/ standbeelden
2/ oorlogsmonumenten en –gedenkplaten
3/ kunstprojecten
4/ fonteinen

Graag ontving ik voor deze vier categorieën een oplijsting van de items die een onderhoudsbeurt zullen krijgen in 2014 en welke in 2015.

Antwoord schepen Watteeuw

Geachte mevrouw Deene,

Hierbij een opsomming van de objecten ‘openbaar domein’ waarbij in 2014 en 2015 reeds een onderhoud voorzien is.  Deze lijst is volledig voor wat betreft 2014, voor 2015 is er nog geen definitieve planning opgemaakt, hiervoor wordt vanaf midden 2014 een planning gemaakt.  Deze houdt dan ook rekening met de beschadigingen die optreden en waarop moet ingespeeld worden.

1. Standbeelden

Onderhoud van het standbeeld ‘Gebroeders Van Eyck’ wordt opgestart in 2014, beëindiging is voorzien in 2015.

2. Oorlogsmonumenten en –gedenkplaten

Voor eind 2013 en begin 2014 hebben we ter gelegenheid van de herdenking van WOI maximaal ingezet op het onderhoud van oorlogsmonumenten.  Hiervoor is een planning opgesteld met acties die we vóór de Gentse Feesten  wensen af te werken en met acties die we voor 1 november wensen af te werken.

We gaan ons vooral concentreren op de 23 monumenten in Gent en deelgemeenten waar er jaarlijks een plechtigheid plaatsvindt.  Hieronder staat beschreven wat reeds gebeurd is en wat nog gepland is, opdat al deze monumenten er tegen de herdenkingen behoorlijk zouden bij staan.

1/ pergola eeuwige vlam, Koning Albertpark (Gent) – reeds gerestaureerd in 2008 via een externe aanbesteding) - de letters van de 3 gedenkplaten zijn ingeschilderd in 2012

2/ executieoord (oord der gefusilleerden), Offerlaan (Gent) - werkzaamheden gepland in 2014: herstellen 3 platte daken, schilderwerken gebouwen, hermetselen muurtjes, vervangen en plaatsen van nieuwe vlaggenmasten + nieuw te maken gietijzeren hekwerk tussen bestaand metselwerk naar het voorbeeld van historisch fotografisch materiaal

3/ gedenkplaten Leopoldskazerne, Charles de Kerckhovelaan (Gent) - opkuis in 2014

4/ gesneuvelde Poolse vliegeniers, Poolse Winglaan (Sint-Denijs-Westrem) - voegwerken gebeurd in 2013  - opkuis in 2014

5/ oorlogsmonument Westerbegraafplaats, Palinghuizen (Gent) - restauratie in 2012

6/ gedenkplaat brandweerkazerne, Roggestraat (Gent) - restauratie gebeurd bij verhuis van Academiestraat naar Roggestraat

7/ gedenkplaten hoofdbureau politie, Antonius Triestlaan (Gent) - opkuis in 2014

8/ monument der gesneuvelden, Drongenplein (Drongen) - opkuis gebeurd in 2013

9/ monument De Smul, Ledebergplein (Ledeberg) – opkuis gebeurd in 2013

10/ monument der gesneuvelden, Meersemdries (Gentbrugge) – beschermd monument, opkuis niet voorzien in 2014

11/ dodenmonument + gedenkplaat, Kerkplein (Sint-Denijs-Westrem) - opkuis in 2014

12/ dodenmonument, Afsneedorp (Afsnee) - opkuis in 2014

13/ monument der gesneuvelden, Vroonstalledries (Wondelgem) - opkuis in 2014

14/ dodenmonument, Oostakkerdorp (Oostakker) - opkuis smeedijzeren hekwerk gebeurd in 2013 + opkuis natuursteen in 2014

15/ oorlogsmonument kerk, Sint-Kruis-Winkeldorp (Sint-Kruis-Winkel) - opkuis + schilderwerken in 2014

16/ oorlogsmonument tegen woning, Sint-Kruis-Winkeldorp (Sint-Kruis-Winkel) - opkuis in 2014

16/ gedenkplaat kerk, Desteldonkdorp (Desteldonk) - opkuis in 2014

17/ gedenkplaat kerk, Mendonkdorp - staat heel proper, geen opkuis nodig

18/ monument der oorlogsslachtoffers, Mariakerkeplein (Mariakerke) – opkuis in 2014

19/ oorlogsmonument kerk, Zwijnaardedorp (Zwijnaarde) - opkuis  in 2014

20/ monument der beide oorlogen, Antwerpsesteenweg (Sint-Amandsberg) – opkuis in 2014

21/ monument der beide oorlogen tegen kerk,(Sint-Amandsberg) – opkuis in 2014

22/ gedenkplaat, Halvemaanstraat (Sint-Amandsberg) - opkuis in 2014

23/ oorlogsmonument, Baarledorp (Baarle) – opkuis in 2014

Hiernaast worden momenteel de oorlogsgraven op de Westerbegraafplaats en de begraafplaats Drongen opgekuist. Hiervoor is een planning opgesteld met acties die we vóór de week van de begraafplaatsen (die start op 24 mei 2014) wensen af te werken.

3. Kunstprojecten

Voor 2014 voorzien we om de ‘yellow submarine’ aan de Trekweg te restaureren.  Gezien de specifieke materialen waaruit dit kunstwerk opgebouwd is vergt het bepalen van de materialen en technieken voor restauratie meer tijd als eerst verwacht.  We verwachten hier toch voor de zomer uitvoering.  (uitvoering moet gebeuren bij een buitentemperatuur van minimum 20°C en dit voor een 2-tal weken

4. Fonteinen

Hier wordt voor alle fonteinen het regulier onderhoud voorzien (opstarten, controle, reinigen filters en kuipen,…). 

Verder wordt hoofdzakelijk reactief gewerkt om defecten en beschadigingen te verhelpen :

1/ voor de fontein op Kalandeberg  zit er een lek in de bronzen kuip.  Hier hebben we een dossier opgestart voor reparatie

2/ voor de beluchtingsfontein watersportbaan  is er een dossier opgestart voor de revisie van de blower

Datum tussenkomst: 

donderdag, 27 februari, 2014

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: