Onderhoud standbeelden

Vraag Karlijn Deene

In de Commissie Openbare Werken van maart ll. werd gevraagd welke standbeelden de komende jaren zullen worden opgeknapt.

Er werd geantwoord dat de lijst nog niet is “gespecifieerd” en er werden slechts 6 beelden opgesomd die in de nabije toekomst zullen worden opgeknapt. Ondertussen staat o.m. het standbeeld op de markt van Ledeberg in de steigers. Navraag bij burgers leert dat de betrokken stadsdienst hen al maanden geleden zou hebben meegedeeld dat dit beeld dit jaar wordt hersteld.

Kan u deze keer een volledige lijst geven van de beelden die deze legislatuur zullen worden aangepakt, waar mogelijk met het jaar waarin dit zal gebeuren?

Antwoord Filip Watteeuw

Op de dienst Onderhoud Gebouwen wordt alles wat op openbaar domein staat opgesplitst in:

1/ standbeelden

2/ oorlogsmonumenten en –gedenkplaten

3/ kunstprojecten

4/ fonteinen

Hierbij een (voorlopige) opsomming van wat er de komende legislatuur mag verwacht worden. (voorlopig, omdat de dienst Onderhoud Gebouwen steeds de goedkeuring van de begroting moeten afwachten en zij sterk afhankelijk zijn van onvoorziene omstandigheden)

1/ Standbeelden

Het is de bedoeling dat grotere standbeelden (samengesteld uit diverse materialen) in een apart dossier gegoten worden. De bevoegde schepen bepaalt de volgorde, de dienst Onderhoud Gebouwen geeft advies indien gevraagd.

 • 2013: Jacob Van Artevelde (in uitvoering)
 • 2014: Gebroeders van Eyck (bestek opgemaakt)

Kleinere standbeelden (samengesteld uit 1 of max 2 materialen) worden in de mate van het mogelijke aangepakt met de recente raamovereenkomsten ‘natuursteen’ en ‘brons’. Ook de acute herstellingen worden hiermee uitgevoerd.

2013:

 • Tineke Van Heule (uitgevoerd)
 • Zuil Sire van Maldegem op Sint-Veerleplein

TODO-lijst

 • Heilig Hart Sint-Annaplein
 • Ros Beiaard Paul de Smet - De Naeyerplein
 • De Maagd van Gent (zuidpark)
 • Beeld Louis Van Houtte Ledeberg
 • Ruiterstandbeeld Koning Albert I
 • Congoster (zuidpark)
 • Monument ter ere van Koningin Astrid
 • Standbeeld ter ere van Koning Boudewijn
 • Beeld Karel Miry op Casinoplein
 • Beeld verheerlijking van de Sport aan GUSB Watersportbaan
 • Beeld Heilig Hart te Mariakerke
 • Monument Snellaert te Sint-Amandsberg

2/ Oorlogsmonumenten – en gedenkplaten

De kleinere worden aangepakt met de raamovereenkomsten ‘natuursteen’ en brons’. Voor de monumentale wordt een apart dossier opgesteld.

2013:

 • Oorlogsmonument Ledebergplein (in uitvoering met raamovereenkomst)
 • Oorlogsmonument Drongenplein
 • Oorlogsgedenkplaat Frans De Coenepad aan Carrefour Groene Vallei
 • Oorlogsgedenkplaat tegen Huis van Kina (in uitvoering)
 • Oorlogsmonument Blaisantvest (in uitvoering)

TODO-lijst

 • Oorlogsgedenkplaat Trefil Arbed
 • Oorlogsmonument Filature Du Rabot (verplaatsen in nieuwbouwproject)
 • Oorlogsmonument Sint-Niklaasstraat/Volderstraat (na verwijderen werfzone privé project)
 • Oorlogsmonument tegen kerk Sint-Denijs-Westrem
 • Oorlogsmonument Sint-Denijs-Westrem op begraafplaats
 • Oorlogsmonument tegen kerk Zwijnaarde
 • Oorlogsmonument Oostakkerdorp
 • Oorlogsmonument Sint-Amandsberg aan oud gemeentehuis
 • Oorlogsmonument Sint-Kruis-Winkel, vrijstaand aan privé woning
 • Oorlogsmonument Sint-Kruis-Winkel aan de kerk
 • Oorlogsmonument Hoofdbureau Politie
 • Oorlogsmonument Edward Pynaertkaai
 • Oorlogsmonument te Afsnee aan de kerk
 • Oorlogsmonument Halve Maanstraat Sint-Amandsberg
 • Oorlogsmonument Mendonk
 • Oorlogsmonument Desteldonk
 • Oorlogsmonument Mariakerke
 • Oorlogsmonument Wondelgem Vroonstalledries
 • Monument gesneuvelde Vliegeniers Poolse Winglaan te Sint-Denijs-Westrem
 • Oorlogsmonument Pro Patria Ottogracht (wachten op goedkeuring begroting voor afbraak bestaande sokkel en maken nieuwe sokkel)
 • Oorlogsmonument Meersemdries Gentbrugge
 • Oorlogsmonument Sint-Pietersnieuwstraat (herlocalisatie in samenwerking met Ugent)
 • Executieoord Offerlaan (naambordjes + nieuw hekwerk aan executiepalen)

Er is ook gevraagd om alle oorlogsmonumenten + oorlogsgraven van WOI in kaart te brengen voor onderhoud tegen volgend jaar (2014 - herdenking).

3/ Kunstprojecten

2013:

 • ‘Monument’ Sint-Pietersplein (herstel)
 • Garutti op Sint-Veerleplein (uitgevoerd)
 • Struelli aan Sint-Pietersstation (jaarlijks onderhoud)

4/ Fonteinen

Fonteinen worden dagelijks opgevolgd. Momenteel draait de meerderheid van de fonteinen. Laatst opgestarte fontein: waterspelfontein Vlaanderenstraat

TODO-lijst:

 • Spuitfontein Watersportbaan: stralen en behandelen + op land brengen van pomp
 • Blower Watersportbaan: revisie pomp en motor
 • Charles de Kerckhovelaan: grote restauratie
 • Koning Albertpark: grote restauratie
 • Borrelfonteinen aan Shopping Zuid: volledige renovatie
 • Ontluchtingsfontein Woodrow Wilsonplein: ontkalken en ontmossen
 • Jachtfontein Kalandeberg: ontkalken
 • Drinkwaterfontein Sint-Baafsplein: stralen en lakken (zal waarschijnlijk in 2014 met raamovereenkomst smeed- en gietijzer uitgevoerd worden)
 • Grote fontein Sint-Baafsplein: versteviging van rondgang door eigen personeel
 • Bron der geknielden Emile Braunplein: (her)opstart voorzien in 2013
 • Drinkfontein Kraanlei: terugplaatsing voorzien in 2013

Datum tussenkomst: 

woensdag, 12 juni, 2013

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: