MSK en WOII

COMMISSIE CULTUUR, SPORT EN FEESTEN - Mondelinge vraag aan schepen Storms

Onlangs was in de pers te lezen dat ook het Gentse MSK in zijn collectie een aantal werken telt die tijdens WOII door de Duitse bezetters geconfisqueerd werden en die na afloop van de oorlog niet werden terugbezorgd aan de rechtmatige eigenaar of diens erfgenamen. Het zou volgens de bijlage bij het rapport over de schadeloosstellingen aan de Joodse gemeenschap uit 2008 om drie schilderijen gaan (‘De dorpsadvocaat’ van Pieter Brueghel de Jonge en twee werken van Frits Van den Berghe).

  • Welke stappen werden in het verleden al ondernomen om de rechtmatige erfgenamen van de eigenaars op te sporen? Zijn hier nog nieuwe stappen mogelijk? Werd hierover al contact gezocht met de Joodse gemeenschap?
  • Telt het MSK nog andere werken met een problematisch verleden in zijn collectie?
  • Hoe wordt in de publiekswerking van het MSK omgegaan met dergelijke problematische werken? Werden op dit vlak al initiatieven genomen?

Een samenvatting van het mondelinge antwoord kan u bekomen bij karlijn.deene@gent.be.

Datum tussenkomst: 

maandag, 10 februari, 2014

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: