Melden discriminatie via sms en app

COMMISSIE WELZIJN, WERK EN MILIEU - Vraag aan schepen Tapmaz

In een reactie op de resultaten van het recente leefbaarheidsonderzoek heeft de schepen in de pers aangekondigd te zullen onderzoeken of het zinvol is een smartphone-applicatie te ontwikkelen die toelaat discriminatie te melden. De schepen verwees in dit verband naar een initiatief in Nederland, maar daar gaat het om een landelijk project (niet beperkt tot één stad).

Tegelijk kondigde de schepen aan het al ingevoerde sms-meldpunt te zullen evalueren en het eventueel uit te breiden (qua discriminatiegronden). Meer algemeen wil de schepen de meldingsbereidheid verhogen.

  1. Welke timing hanteert de schepen voor het onderzoeken en/of ontwikkelen van de app? Is een dergelijke app voor 1 specifieke stad uberhaupt zinvol?
  2. Tegen wanneer mag de evaluatie van het sms-meldpunt verwacht worden

Antwoord schepen Tapmaz (samenvatting mondeling antwoord)

Het zou moeten haalbaar zijn om dergelijke applicatie tegen begin 2015 te ontwikkelen, het lijkt me inderdaad net zoals in Nederland zinvol dat deze applicatie niet enkel voor de stad Gent ontwikkeld wordt maar voor alle andere meldpunten in Vlaanderen. Vandaar dat ik het initiatief wil nemen om samen met het Interfederaal centrum voor gelijke kansen de mogelijkheden wil bekijken hoe we dit verder kunnen uitwerken.

Tegen wanneer mag de evaluatie van het sms-meldpunt verwacht worden? In juni.

Datum tussenkomst: 

dinsdag, 22 april, 2014

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: