Mapping potentieel segment textiel

COMMISSIE WELZIJN, WERK EN MILIEU - Vraag aan schepen Heyse

Het schepencollege heeft een bestek uitgeschreven : “mapping potentieel segment textiel in functie van campagnevoering en verduurzaming aankoopgedrag rond thema internationale arbeidsrechten en internationale handelsethiek”.

Graag had ik wat toelichting bij dit bestek

  • Wat wil het stadsbestuur precies in kaart brengen?
  • Met welk doel wordt deze studie gemaakt?
  • Is dit een louter stedelijk initiatief of kadert het in een samenwerking met andere overheden of gemeenten?

Een samenvatting van het mondelinge antwoord kan u bekomen bij karlijn.deene@gent.be.

Datum tussenkomst: 

dinsdag, 18 maart, 2014

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: