Lichtfestival – communicatie met horecasector

COMMISSIE CULTUUR, EVENEMENTEN, FEESTEN, TOERISME, SPORT EN RECREATIE - MONDELINGE VRAAG - Vraag aan schepen Storms

Enkele weken geleden maakte het Schepencollege bekend dat – in het kader van de besparingen – het Lichtfestival niet één jaar maar twee jaar zal worden uitgesteld waardoor het een driejaarlijks evenement wordt. In het 2015 zal het eerstvolgende Lichtfestival plaatsvinden. De vzw Gent Hotels en Horeca Vlaanderen betreuren de beslissing van het Schepencollege omdat het Lichtfestival steevast zorgde voor een verhoogde omzet door volle cafés, restaurants en hotels.

Wat de sector vooral ergert is het gebrek aan communicatie. De beslissing om het Lichtfestival een jaar uit te stellen moest men in de krant vernemen. Volgens Horeca Vlaanderen had men nog maar een week ervoor te horen gekregen dat het Lichtfestival in 2014 zou doorgaan. De vzw Gent Hotels verklaart zelfs dat er al contacten waren met buitenlandse touroperators om het Lichtfestival te promoten.
In het bestuursakkoord wordt met veel woorden gesproken over overleg tussen het stadsbestuur en de horecasector, zeker in het kader van evenementen. Ik verwijs naar o.m. actiepunt 7.28: “De horeca is een belangrijke partner in Gent die zorgt voor tewerkstelling en die het sociaal weefsel versterkt. De Stad wil dan ook een permanent sectoroverleg opstarten met de horeca. Hierbij dient tevens afstemming te gebeuren met de sector in het kader van het evenementenbeleid.”

Daarom volgende vragen

  • Volgens verklaringen in de pers kost de organisatie van het Lichtfestival 600.000 euro. Graag een inschatting van de “return on investment” voor de stad via o.m. verhoogde omzet voor horeca, winkels etc.
  • Los van de inhoudelijke keuze om het evenement driejaarlijks te organiseren in plaats van tweejaarlijks, waarom wordt gekozen voor 2015 en 2018 en niet voor 2014 en 2017 aangezien de horecasector (en mogelijk ook andere actoren) zich al had voorzien op 2014?
  • In welke mate waren de gesprekken met de horecasector in functie van het Lichtfestival in 2014 al gevorderd? Kloppen de verklaringen dat tot enkele dagen voor de persconferentie er nog geruststellende signalen werden gegeven?
  • Welke indruk laat onze stad na bij buitenlandse touroperators als geplande evenementen van het ene moment op het andere worden uitgesteld of afgelast? Wat zal de schepen doen om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden?
  • Welk overleg is er geweest met de horecasector sinds de bekendmaking om het Lichtfestival uit te stellen?
  • Wat zal de schepen ondernemen om actiepunt 7.28 daadwerkelijk in de praktijk om te zetten?

Een samenvatting van het mondelinge antwoord kan u bekomen bij karlijn.deene@gent.be.

Datum tussenkomst: 

maandag, 13 mei, 2013

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: