Leopoldskazerne

Vraag Karlijn Deene

Op een vraag over de Leopoldskazerne werd geantwoord dat de stad meerdere vragen heeft ontvangen om (delen van) de Leopoldskazerne te kopen, huren of ter beschikking te stellen.

Graag een overzicht van de diverse aanvragen (instantie + aard van de vraag) die de voorbije drie jaar zijn ingediend bij de stad Gent.

In het zelfde antwoord werd tevens gesteld dat het college “een subsidieaanvraag heeft ingediend voor het uitvoeren van een conceptstudie”. Over welk subsidiekanaal wordt hier gesproken? Welke is de doelstelling van de conceptstudie?

Antwoord schepen De Regge

Overzicht ruimtevragen m.b.t. de Leopoldskazerne:

  • Hogeschool Gent: les- en repetitiekokalen voor de opleiding afdeling Jazz & Pop.
  • Arteveldehogeschool: leslokalen voor het geval de geplande verbouwing in de Brusselsepoortstraat niet op tijd klaar is.
  • Provincie Oost-Vlaanderen: tijdelijke huisvesting van provinciale diensten in het kader van de verbouwing van het PAC.
  • Floraliën: ruimte voor flankerende activiteiten (VIP-events en lezingen.
  • Internationale school: verhuis en uitbreiding.

Conceptstudie:

De subsidieanvraag voor een concerptstudie werd ingediend in het kader van de oproep 2013 van het Vlaams Stadsvernieuwingsfonds. In bijlage de aanvraag waarin de doelstellingen van de conceptstudie zijn beschreven.

Datum tussenkomst: 

woensdag, 12 juni, 2013

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: