Kruispunt Hoveniersstraat – Langestraat: uitschakelen verkeerslichten

GEMEENTERAAD - VRAGENUURTJE - Mondelinge vraag aan schepen Watteeuw

Sinds het begin van de werken aan de Brusselsesteenweg zijn de verkeerslichten op het kruispunt van de Hoveniersstraat met de Langestraat uitgeschakeld. Dit heeft al tot een aantal ongevallen geleid.

  • Klopt het dat de lichten zijn uitgeschakeld om de verkeersdoorstroming te verbeteren?
  • Hoe lang zullen deze lichten nog uitgeschakeld blijven?
  • Hoe evalueert u het uitschakelen van deze verkeerslichten?
  • Voorziet u bijkomende maatregelen om de verkeersveiligheid op het kruispunt te verhogen?

Antwoord schepen Watteeuw

De lichten op dit kruispunt waren inderdaad op knipperstand gezet om de doorstroming voor het openbaar vervoer te garanderen. Met de werken op het smalle deel van de Brusselsesteenweg moet namelijk al het stadinwaartse verkeer langs de Hoveniersstraat, waarlangs ook bussen en trams rijden.

Ik was echter van in het begin geen voorstander van deze optie, net omwille van de verkeersveiligheid. Mijn voorkeur ging uit naar een oplossing waarbij de lichten in werking bleven, maar het verkeer in de Hoveniersstraat langer groen licht zou krijgen. Dat bleek echter technisch niet direct mogelijk. Er zouden daarvoor ingrijpende aanpassingen aan de verkeerslichten moeten gebeuren.

Ik ben dan akkoord gegaan met een proef waarbij de lichten op knipperstand werden gezet, maar met de uitdrukkelijke vraag om de situatie goed te monitoren en bij te sturen indien nodig.

Er werd bij die beslissing ook in overweging genomen:

  • dat dit kruispunt binnen een zone 30 ligt;
  • dat er een duidelijke voorrangsregeling is;
  • dat er zebrapaden zijn voorzien voor een veilige oversteek en;
  • dat deze situatie tijdelijk is, namelijk tot wanneer de werken op het smalle deel van debBrusselsesteenweg achter de rug zijn eind mei.

Op 17 april heeft er zich inderdaad helaas een aanrijding voorgedaan met twee wagens waarbij ook een voetganger op het trottoir gewond raakte. De burgemeester heeft na melding van dit ongeval mij onmiddellijk op de hoogte gebracht en we hebben aan het Bureau Verkeerstechniek en de Dienst Wegen gevraagd om in te grijpen. ondertussen werden de lichten vorige week terug ingeschakeld.

Er zal nu worden nagegaan of er een negatief effect is op de doorstroming van het openbaar vervoer en of de lichtenregeling alsnog moet worden aangepast. Maar het is duidelijk dat de verkeersveiligheid hier moet primeren.

Datum tussenkomst: 

maandag, 28 april, 2014

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: