Koperdiefstal aan/in overheidspatrimonium en parochiekerken

Vraag Karlijn Deene

De hoge grondstofprijzen leidden de voorbije jaren tot een verhoogde diefstal van koper (koperen afvoerbuizen, goten, leidingen van bliksembeveiliging etc) aan/in overheidspatrimonium en parochiekerken.

  1. Hoeveel meldingen zijn er sinds 2006 geweest naar aanleiding van koperdiefstel aan/in  het patrimonium van de stad Gent, OCMW en dochterorganisaties (excl. parochiekerken)? Graag opsplitsing per jaar.
  2. Ter waarde van welk bedrag is er sinds 2006 aan koper gestolen aan/in het patrimonium van de stad Gent, OCMW en dochterorganisaties (excl. parochiekerken)? Graag opsplitsing per jaar.
  3. Hoeveel meldingen zijn er sinds 2006 geweest naar aanleiding van koperdiefstal aan/in parochiekerken in Gent? Graag opsplitsing per jaar.
  4. Ter waarde van welk bedrag is er sinds 2006 aan koper gestolen aan/in parochiekerken? Graag opsplitsing per jaar.
  5. Welke initiatieven heeft de schepen genomen naar aanleiding van deze meldingen van koperdiefstal?

Antwoord schepen De Regge

1          Aantal Meldingen en Kosten

Hierbij hebben we gegevens voor de stadsgebouwen, stadsmonumenten en de kerkfabrieken.  Andere informatie (OCMW, AGSOB, Havenbedrijf,….) is niet beschikbaar bij FM. Kerkfabrieken vallen onder bevoegdheid Schepen Peeters, we hebben in dit voorstel tot antwoord alvast de bij FM beschikbare cijfers rond kerken weergegeven.

1.1         Meldingen Koperdiefstallen Stadsgebouwen

Wat betreft koperdiefstallen aan stadsgebouwen bevat ons systeem gegeven sedert 2010, er zijn 10 koperdiefstallen met een totale geschatte kost van 5800€ over de jaren 2010-2011-2012-2013.

1.2         Meldingen Koperdiefstallen Monumenten

Ook hier hebben we gegevens sedert 2010.  Vermits monumenten vaak grote hoeveelheden koper of koperlegeringen bevatten, zich op publiek domein bevinden en gezien vervanging hier vaak kostelijker is lopen de kosten hier snel op.  Over 2010-2011-2012-2013 hebben we het in totaal over    ongeveer 65.000€.  De details hiervan worden hieronder weergegeven.

1.2.1        Maquette Prinsenhof – brons – diefstal in 2011 – deel gerecupereerd en in bewaring bij dienst monumentenzorg

Kunstdieven hebben op 7 november de massief bronzen maquette gestolen en verkocht aan schroothandelaar. De torens en huisjes zijn door de politie teruggevonden op rommelmarkt sint-Jacobs. De bronzen plaat van +/- 1m² is nog steeds spoorloos. APIS, de makers van de maquette hebben zelf al meermaals contact opgenomen i.v.m. restauratie. Voorstel tot restauratie voor bedrag van 30.000 euro excl. BTW (zij hebben blijkbaar alle auteursrechten). Alternatief is nieuwe maquette te laten maken naar recentste plannen in bezit van zwarte doos. Indien er nieuwe maquette komt is het noodzakelijk dat Stad Gent auteursrechten krijgt. In 2007 was er reeds een kleine diefstal geweest (toren en muurtjes), ook dan kwam APIS met voorstel af voor restauratie  (+/- 8.000 euro excl. BTW). Deze herstelling is niet gebeurd wegens onverantwoorde prijzen en we juridisch vast zitten aan APIS)

1.2.2        Letters op sokkel standbeeld Keizer Karel – brons – diefstal in 2010 en 2011

De letters zijn steeds terug geplaats door bronsgieter (2 x +/- 1000 euro excl. BTW). Op werkgroep KIPR afgesproken dat bij nieuwe diefstal de letters zullen uitgekapt worden in de natuurstenen sokkel.

1.2.3        Jan Palfijn – brons – diefstal in 2011

De mal van het standbeeld bestaat. Nog geen stappen ondernomen om het beeld opnieuw in brons te laten gieten, ook nog geen offerte laten maken.

1.2.4        Oorlogsgedenkplaat Griendeplein – brons – diefstal in 2011

Bronzen plaat lag bij Loods 13 voor opkuis voor de herplaatsing na de nieuwbouw van de gebouwen KAHO. Is daar gestolen. Wij hebben gips en mal laten maken door onze steenkapper (geen kostennota). Daarna gieten van bronzen plaat door bronsgieter:  4.077 euro incl. BTW. Plaat is ondertussen teruggeplaatst.

1.2.5        Oorlogsmonument Leopoldskazerne (Kunstlaan) – brons – diefstal + schade in 2011

Het gestolen gedeelten hebben we laten hermaken door bronsgieter. Samen met de herstellingen aan de niet gestolen onderdelen: 4.065 euro incl. BTW.

1.2.6        Oorlogsmonument Filature du Rabot (Frans van Ryhovelaan) – brons – diefstal in 2011

Momenteel staat oorlogsmonument ingepakt (beveiligd ter plaatse) voor de werkzaamheden op terrein aldaar. Er dient nog offerte gemaakt te worden (maar door beveiliging is dat momenteel niet mogelijk) voor replica te laten maken van 2 bronzen ‘beelden met lauwerkransen’. Naar analogie vorige punten, vermoed ik dat de raming tussen de 10.000 en 15.000 euro zal liggen.

1.2.7        Gedenkplaat Kolonel Blondeel (gravensteen) – natuursteen – diefstal in 2011

Replica geplaatst in 2012 – Kost: 635,25 euro incl. BTW.

1.2.8        Beeld Water in het park (Blaisantvest)  - brons of inox – diefstal in 2012

Momenteel geen gegevens van beeld zelf, dus nog geen aanzet gedaan voor replica.

1.2.9        Sokkel monument ‘recht op recht’ Griendeplein (Witte Mars) –inox – diefstal in 2012

Nieuwe sokkel laten maken. Kost 1250 euro excl. BTW. Terugplaatsing nog niet gebeurd aangezien werkzaamheden aan gebouwen aldaar.

Oplijsting poging tot diefstal:

1/ Standbeeld Stervende Gladiator (Koning Albertpark) – brons – poging tot diefstal in 2012 (het bronzen zwaard, later vervangen door hout, is de laatste jaren reeds verscheidene keren gestolen)

Zwaard reeds verschillende malen gestolen (laatste keer in brons was in 2009 – Kost: 1815,00 euro incl. BTW. Daarna paar keer houten zwaard geplaats, maar ook dat wordt keer op keer gestolen. Momenteel staat gladiator daar zonder zwaard. In 2012 geprobeerd om volledig beeld te stelen, maar opmerkzame burgers hebben ze gealarmeerd en ons verwittigd. Wij hebben beeld extra laten verankeren en opnieuw laten opvoegen. Ik passeer regelmatig om te kijken of voeg niet beschadigd is.

2/ Standbeeld Romain De Coninck (Minardschouwburg) – brons – poging tot diefstal in 2012

Na melding dat beeld “gevandaliseerd” was en niet meer stevig verankerd, hebben wij beeld laten binnenhalen (uit voorzorg). De terugplaatsing is gebeurd door bronsgieter met extra verankering die daarbij nog eens dieper geplaatst is.

3/ meisje van Afsnee – brons – poging tot diefstal in 2012

Na het eerste vandalisme (jaartal?) hebben we beeld teruggevonden in Leie. Herstel beeld + terugplaatsing koste ons in 2009 875 euro incl. BTW.

Tijdens de werkzaamheden aan de wegenis hebben wij melding binnen gekregen dat ‘men’ bezig was arm van beeldje te zagen. Bij controle bleek dat volledig beeld ondertussen los gemaakt was en klaar stond voor ophaling door dieven. Wij hebben beeld direct in veiligheid gebracht. Ondertussen is beeld hersteld (1043,63 euro incl. BTW + 484,00 euro incl. BTW voor nieuwe sokkel). Beeld is teruggeplaatst op andere locatie (op speelkoer voormalig schooltje te Afsnee).

1.3         Meldingen Koperdiefstallen Kerken             

Tussen 2006 en 2013 zijn er in totaal 37 koperdiefstallen geweest aan kerkgebouwen, de kosten over die jaren bedroegen 40.000€

2006                      0                             0 euro

2007                      2                             2.557 euro

2008                      0                             0 euro

2009                      2                             962 euro

2010                      9                             5.697 euro

2011                      16                           22.212 euro

2012                      5                             3.077 euro

2013                      3                             5.505 euro

TOTAAL               37                           40.010 euro

2          Maatregelen       

2.1         Gebouwen en kerken

Wat structurele maatregelen betreft trachten we bij nieuwbouw of vervanging van diefstalgevoelige onderdelen zo veel mogelijk alternatieve materialen te gebruiken, vb bliksembeveiliging in aluminium, dakgoten en regenwater-afvoeren in zink…

2.2         Monumenten

Voor monumenten zullen we waar mogelijk :

  • de monumenten beter verankeren in de ondergrond (vb. Standbeeld Romain de Coninck)
  • een betere locatie kiezen, (vb. Meisje van Afsnee)
  • vervangen door een ander materiaal dat minder diefstalgevoelig (vb zwaard ‘stervende gladiator’ in Albertpark) niet vervangen (bvb bronzen letters vervangen door letters die in de onderliggende arduin uitgekapt worden, plannen sokkel Keizer Karel).

Datum tussenkomst: 

woensdag, 12 juni, 2013

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: