Instrumentale amateurmuziekverenigingen - Accommodatie

Vraag Karlijn Deene

Instrumentale amateurmuziekverenigingen zijn een belangrijk segment van het verenigingsleven, ook in Gent. Uniek aan deze verenigingen is dat personen van alle leeftijden en achtergrond als muzikant of helpende kracht samenwerken aan gemeenschappelijke projecten en concerten. Het lidmaatschap is gratis waardoor de drempel laag is.

Instrumentale amateurmuziekverenigingen vergen echter de juiste accommodatie en infrastructuur. Grote muziekinstrumenten, slagwerk, pupiters, partituren en dergelijke moeten op een correcte en veilige manier kunnen worden opgeslagen. Ook moeten de orkestleden tijdens de repetities in een juiste opstelling kunnen zitten.

Voor sportverenigingen hanteert het stadsbestuur het credo “de stad zorgt voor de stenen, de clubs voor de benen”. Accommodatie wordt gefinancierd door de stad, sportverenigingen moeten voor de omkadering zorgen. Instrumentale amateurmuziekverenigingen investeren zwaar in de omkadering (partituren, uniformen, vergoeding dirigenten etc), maar moeten zichzelf vaak ook beredderen in de zoektocht naar een geschikte accommodatie.

Daarom zou ik een overzicht willen hebben van alle instrumentale amateurmuziekverenigingen in onze stad + locatie van repetitieruimte en/of opslagplaats. Hierbij graag de vermelding welke situatie van toepassing is:

  • repetitieruimte en/of opslagplaats is eigendom van of gehuurd door de stad en gratis ter beschikking gesteld aan de vereniging;
  • repetitieruimte en/of opslagplaats is eigendom van of gehuurd door de stad en mits vergoeding ter beschikking gesteld aan de vereniging (+ bedrag/jaar)
  • vereniging staat zelf in voor de accommodatie maar krijgt specifiek voor de accommodatie financiële ondersteuning van de stad (+ bedrag/jaar)
  • vereniging staat zelf in voor de accommodatie en krijgt specifiek voor de accommodatie geen financiële ondersteuning van de stad

Antwoord Martine De Regge, schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging

Hierbij bezorg ik u het gevraagde overzicht van alle instrumentale amateurmuziekverenigingen in onze stad + de locatie van repetitieruimte en/of opslagplaats.

Muziekvereniging

pand

eigendom stad

contract

huur

Koninklijke Gentse Politieharmonie

Kazematten

ja

neen

neen

Koninklijke muziekmaatschappij De Neerschlde VZW (opslag)

Braemkasteelstraat 29-45

ja

huurovereenkomst

1345,26 €

Koninklijke muziekmaatschappij De Neerschelde (repetitieruimte)

Braemkasteelstraat 29-48

ja beheer door circa

neen

neen

Koninklijk Harmonieorkest ‘Echo der Leie’ vzw

Kleine Gentstraat 46

ja

huurovereenkomst

neen

Koninklijke Harmonie Zwijnaarde

Pastorie Zwijnaarde

ja beheer door kerkfabriek

neen

neen

De Ledebirds

Langestraat 134 en 138

ja

bezetting ter bede

neen

vzw ‘repetitieruimtes’

Leopoldskazerne

ja

neen

neen

Ghent District Highlanders

Sint-Pietersabdij

ja

neen

neen

Vlamo Oost-Vlaanderen (organisatie van de kioskconcerten)

Kouter

ja

beheersovereenkomst

neen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoord Annelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen

Als antwoord op uw vraag van 12 april 2013 over de instrumentale amateurmuziekverenigingen bezorg ik u als bijlage een overzicht van de betoelaging van de Gentse amateurmuziekgezelschappen in 2011.  De lijst omvat alle verenigingen die in Gent actief zijn op instrumentaal vlak (harmonieën en fanfares en ook enkele klassieke ensembles) en de werkingstoelage die zij vorig jaar ontvingen op basis van hun activiteiten in 2011.

Aan amateurmuziekgezelschappen worden geen huursubsidies toegekend via een apart reglement. De toelage heeft betrekking op hun globale werking  en er is geen specifieke financiële ondersteuning voor het huren of gebruik van accommodatie.  Bijgevolg wordt hen ook niet gevraagd om op te geven waar zij repeteren of materiaal opslaan en hebben we daar geen gegevens over.

Bijlage: Dienstjaar 2011 - werkingssubsidies aan de Gentse amateurmuziekgezelschappen

1 Harmonieorkest Wondelgem vzw 581,62
2 Koninklijke Gentse Politieharmonie 467,08
3 Bayerische Kapelle die Westländer Volksmusikanten 390,72
4 Koninklijke muziekmaatschappij 581,62
5 Koninkijke Muziekmaatschappij De Zwanezonen – Drongen 581,62
6 Koninklijk Harmonieorkest 696,16
7 Brassband Panta Rhei Gent 696,16
8 Koninklijke Harmonie Zwijnaarde 543,44
9 Gent Symphonic Band 505,26
10 Ensemble Dolce Legato 314,36
11 OKRA – promenadeorkest 352,54
12 De Propere Fanfare van de Vieze Gasten 428,90
13 The Mellvids Bigband 238,00
14 Brassband Gent 352,54
15 Ghent District Highlanders 352,54
16 Drongens Kamerorkest 428,90
17 Drumband Sibemol 467,08
18 Rat Ka Bay Bal 581,62
19 G.U.S.O. 467,08
20 Jeugdorkest Forza Musica 428,90
21 De Ledebirds 543,44

Datum tussenkomst: 

vrijdag, 12 april, 2013

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: