Inspraaktraject voor de polyvalente zaal in Wondelgem

Vraag Karlijn Deene

In de wijknieuwsbrief Wondelgem 2012, een uitgave van de gebiedsgerichte werking staat het volgende: “Het inspraaktraject voor de polyvalente zaal is gestart met socio-culturele verenigingen van Wondelgem en Mariakerke. Deze verenigingen krijgen immers prioriteit bij het gebruik van de zaal.”

In dit verband heb ik volgende vragen:

 • (1) Welke verenigingen zijn bevraagd tijdens dit inspraaktraject?
 • (2) Op basis van welke criteria is deze selectie gemaakt?
 • (3) Hoe werden de verenigingen opgeroepen om deel te nemen aan deze inspraak?
 • (4) Wanneer en hoe zijn ze bevraagd?
 • (5) Op welk moment stond de bouwfase toen al?
 • (6) Graag had ik een overzicht van alle adviezen van alle verenigingen – wanneer gegeven + kopie advies indien schriftelijk/samenvatting indien mondeling
 • (7) In welke mate is hun advies meegenomen?
 • (8) Welke verenigingen zullen deel uitmaken van de beheers-vzw voor deze zaal?
 • Hoe is de selectie van deze verenigingen gebeurd?
 • (9) Wat is de actuele stand van zaken in verband met de bouw van deze zaal?
 • (10) Zijn de plannen reeds definitief vastgelegd?
 • (11) Wanneer worden de werken voorzien?

Antwoord schepen Tapmaz

(1) In het inspraaktraject voor de beheergroep werden alle door de dienst Gebiedsgerichte Werking van de Stad Gent gekende verenigingen van Wondelgem en Mariakerke aangeschreven.
Voor Wondelgem is dat onder andere Wondelgemse Leeft, FOS De tortels, Daskot, Wondelgemse Wandelvogels, Cultuurplatform, Davidsfonds, Tupe te Goare, enz.
Voor Mariakerke is dat onder andere Cultuurplatform, Gezinsbond, jeugdverenigingen, KWB, buurthuis De Vuist, OKRA, Danswijzer, enz.
Ook bewoners die reeds eerder interesse toonden voor de zaal, werden aangeschreven.

(2) Elke vereniging die zich wil engageren voor het beheer van de zaal kan meestappen in de beheergroep. Ook geëngageerde sleutelfiguren/buurtbewoners kunnen deel uitmaken van de beheergroep.

(3) Via de contactgegevens van de verenigingen werden ze uitgenodigd voor het eerste infomoment over de zaal en het beheer ervan. Sommige verenigingen zijn via mail aangeschreven, andere via de post.

(4) De verenigingen werden uitgenodigd op infomomenten.
Volgende info- en overlegmomenten vonden reeds plaats: 1/12/2011, 15/2/2012, 9/5/2012, 16/10/2012, 17/10/2012.
Zij konden daar bemerkingen meegeven over de plannen van de zaal enerzijds en anderzijds werd er gepolst naar hun interesse tot deelname aan de beheergroep. In functie van de verdere uitbouw van de beheergroep werden de verenigingen en betrokken bewoners van Wondelgem en Mariakerke daarna opnieuw aangeschreven.

(5) Na het eerste voorontwerp zijn de verenigingen voor het eerst aangeschreven. Alle opmerkingen die toen werden meegegeven, werden door de architect opgenomen in de verdere ontwerpfase. Ook de beheerders van de andere polyvalente zalen van de Jeugddienst werden bevraagd, hun ervaring met hun zaal is een meerwaarde om de plannen voor een nieuwe zaal kritisch te bekijken.

(6) De adviezen van verenigingen zijn tijdens de overlegmomenten mondeling gegeven (data zie vraag 4).

 • Inplanting toog en drankenberging werd aangepast.
 • Inplanting en inrichting bergruimte/back stage werden aangepast zodat de ruimte zowel als bergruimte, back stage als vestiaire kan gebruikt worden.
 • Inplanting inkomhal werd aangepast zodat scouts, polyvalente zalen beneden en boven, en repetitieruimtes optimaal en apart van elkaar kunnen functioneren.
 • Indeling begeleiderruimte voor de scouts werd aangepast volgens voorstel van de scouts zelf.
 • Technieken: er werd geopteerd voor verschillende aansluitingspunten voor licht en geluid, zodat er voor elke activiteit apart kan beslist worden waar de installaties ingeplugd worden.
 • Er werd een ‘kassa-ruimte’ voorzien in de inkomhal (nis) op vraag van verschillende verenigingen.
 • De bureauruimte voor beheerder werd beneden aan de inkomhal geplaatst voor een meer en beter overzicht, op vraag van verschillende verenigingen en op advies van de andere beheerders.
 • De repetitieruimtes op het eerste verdiep werden volledig dicht gemaakt, ramen werden weggenomen uit het plan om optimale geluidsdichtheid te garanderen. Ook de kleine bergruimtes voor instrumenten werden deels aangepast.
 • Er werd een buitendeur aan de keuken voorzien, zodat er voor grote activiteiten rechtstreeks buiten kan gekookt worden.
 • Er werden hoge ramen voorzien in de grote zaal, dit om wel licht te hebben maar geen zicht en dit op vraag van de buren (de Sleutel)
 • De nooduitgang in de grote zaal werd verplaatst om het mobiele podium beter te kunnen positioneren t.o.v. de back stage ruimte.

(7) Alle adviezen werden opgenomen in het plan, zij het soms met enige architecturale aanpassingen om de haalbaarheid te bewaren.

(8)  Sinds december 2011 werd met de opmaak van een beheergroep voor de polyvalente zaal gestart. Alle gekende verenigingen van Wondelgem en Mariakerke werden aangeschreven voor twee vergaderingen. Op die avonden konden verenigingen zich opgeven voor de beheergroep. Momenteel zijn er nog altijd verenigingen en bewoners die toetreden tot de groep. De groep is momenteel bezig met de opmaak van statuten en een huishoudelijk reglement. In 2012 waren er vier vergaderingen. Het traject van de beheergroep loopt door in 2013. Vermoedelijk worden eind 2013 de statuten neergelegd bij de rechtbank. De beheergroep zal bestaan uit een raad van bestuur en leden.

(9) De collegebeslissing gunning bouwwerken dateert van 18 oktober 2012. Enkel de technische loten, de verwarming en de elektriciteit moeten nog dit jaar worden voorgelegd aan de gemeenteraad en daarna door het college gegund.

(10) De stedenbouwkundige vergunning werd verleend op 24 oktober 2012. Deze vergunning werd ter plaatse op 6 november 2012 aangeplakt. Wij wachten nog enkel de milieuvergunning af om de bouwwerken te kunnen starten.

(11) Dit hopen we in maart te kunnen doen om dit bouwproject te voltooien tegen eind 2014.

Datum tussenkomst: 

vrijdag, 11 januari, 2013

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: