Illegaal aangebrachte graffiti, affiches en zelfklevers (2): verwijdering

Vraag Karlijn Deene

De stad Gent laat ongewenste graffiti, affiches en zelfklevers gratis verwijderen. Vooraleer één buurt wordt aangepakt krijgen alle eigenaars van de betrokken panden een formulier voor toelating. Pas nadat de stad toestemming heeft gekregen start de verwijdering. Indien de overtreder wordt gevonden, moet deze de kosten voor de verwijdering terugbetalen aan de stad Gent.

Graag krijg ik een antwoord op onderstaande vragen voor de jaren 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012.

 • Hoeveel items zijn “opgekuist” via dit systeem?
 • Voor hoeveel items is geen toestemming gegeven voor het verwijderen van de illegaal aangebrachte graffiti, affiches en zelfklevers?
 • Welke zijn de kosten voor de stad voor wat betreft het verwijderen van de illegaal aangebrachte graffiti, affiches en zelfklevers?
 • Hoeveel van deze kosten zijn kunnen teruggevorderd worden bij de overtreder?
 • Graag een overzicht van alle wijken met melding in welk jaar tussen 2008 en 2013 deze zijn “opgekuist”.
 • Graag een overzicht welke wijken en wanneer deze zullen worden aangepakt tijdens 2013, 2014 en 2015.

Antwoord Daniel Termont, burgemeester-voorzitter

Gelieve hieronder het antwoord te willen vinden van onze Dienst Lokale Preventie en Veiligheid op uw vragen:

1.Hoeveel overtredingen inzake het illegaal aanbrengen van graffiti, affiches en zelfklevers zijn er geregistreerd via aangifte of eigen registratie door politie en/of stad? Graag ook opsplitsing in graffiti, affiche of zelfklevers

Politie : cijfers processen-verbaal graffiti en pv’s en GASsen aanplakken

 

2008

2009

2010

2011

2012

jan-mrt2013

totaal

Graffiti

107

104

145

184

165

26

731

Aanplakken (affiches en zelfklevers)

35

51

31

32

7

1

157

Dienst Juridische Zaken: cijfers wildplakken (GAS)

 Aantal Vaststellingen GAS

                2008

                2009

                 2010

         2011

         2012

Eindtotaal

wildplakken

22

26

25

64

166

232

Opm. : aanplakken/wildplakken betreft vnl. affiches.

2. Hoeveel overtredingen hebben betrekking op private en hoeveel op openbare eigendommen?

3. Hoeveel overtredingen hebben betrekking op beschermde items?
Politie: cijfers graffiti en aanplakken: opsplitsing per locatie (geen specificatie ‘beschermd’)

Plaatsbestemming grafitti 2008-maart2013

totaal

AMBASSADE / KANSELARIJ / CONSULAAT/MINISTERIE

2

ATTRACTIE- / PRET- / RECREATIEPARK

1

BIBLIOTHEEK / MEDIATHEEK

4

BUSHALTE

2

DISTRIBUTIEMAATSCHAPPIJ

1

FEESTZAAL / PAROCHIEZAAL / CULTUREEL CENTRUM

4

GEMEENTE

8

GERECHTSGEBOUW / JUSTITIEPALEIS

4

GEVANGENIS

1

HISTORISCH GEBOUW / MONUMENT

2

HUIS / VILLA / APPART

231

JEUGDCLUB / -CENTRUM / -HUIS / -LOKAAL

3

KERK / KAPEL / KLOOSTER

7

KINDERDAGVERBLIJF / CRECHE

3

KUNSTGALERIJ / MUSEUM / TENTOONSTELLING

1

NIET NADER BEPAALD

130

OCMW

1

OMROEPGEBOUW

1

OPENBARE WEG

103

PARK / PLEIN

9

PARKEERGARAGE

16

POLITIEBUREAU

7

POSTKANTOOR

2

SCHOOLGEBOUWEN

41

SCHUUR / LOODS / OPSLAGRUIMTE

4

SLUIS / AFDAMMING / BRUG / KUNSTWERK

7

SPOORWEG

1

SPORTTERREIN

7

WATERMAATSCHAPPIJ

2

WERF

3

WINKELS

116

ZIEKENHUIS / POLYKLINIEK

7

Totaal

731

 

Plaatsbestemming aanplakken 2008-maart2013

Totaal

OPENBARE WEG

80

ONBEPAALDE

21

WONING / HUIS / VILLA

20

PLEIN

6

BOUWWERF

5

ELECTRICITEITSLIJN / TELEFOONLIJN / TELEGRAAF

4

PARK

3

POLITIEBUREAU

2

MARKT

2

MONUMENT

2

WINKEL

5

VOETBALSTADION

1

GEMEENTE

1

GERECHTSGEBOUW / JUSTITIEPALEIS

1

WACHTHUISJE

1

SLUIS / AFDAMMING / BRUG / KUNSTWERK

1

BETAALPARKING

1

SCHOOL

1

Totaal

157

Dienst Juridische Zaken: cijfers wildplakken (GAS): in de registratie wordt geen onderscheid gemaakt tussen openbaar en privaat eigendom of tussen al dan niet beschermd.

Lokale Preventie en Veiligheid: verwijderde graffiti/wildplak: 90% van private eigendommen (incl. W&Z, AWV en Provincie, gezien ook zij ons toestemming moeten geven voor verwijdering) en 10 % van openbare eigendommen. Er zit inderdaad wel eens graffiti en wildplak op beschermde monumenten tussen, doch wordt niet afzonderlijk geregistreerd.

4. Hoeveel overtredingen hebben betrekking op de aankondiging van een evenement (optreden, fuif, tentoonstelling,…)?

Het merendeel van de affiches betreft evenementen, doch dit wordt niet geregistreerd.

5. Hoeveel overtredingen hebben geleid tot het vinden van de overtreder?

Politie: processen-verbaal graffiti en pv’s/GASsen aanplakken met bekende dader

 

2008

2009

2010

2011

2012

jan-mrt2013

Feiten van  Graffiti met bekende dader:

 

6

13

34

15

12

3

Feiten van  Aanplakken (affiches en zelfklevers) met bekende dader:

 

11

16

21

23

6

0

Dienst Juridische Zaken: cijfers wildplakken (GAS): zie onderstaand vraag 6.

6. Hoeveel overtredingen hebben geleid tot het sanctioneren van de overtreder? Welke sanctie wordt doorgaans opgelegd?

De vaststelling van wildplak leidt meestal tot een GAS. Onderstaand de GAS-info m.b.t. wildplak van de Dienst Juridische Zaken

 Aantal Vaststellingen GAS

                2008

                2009

                 2010

         2011

         2012

Eindtotaal

wildplakken

22

26

25

64

166

232

Volledig betaald

2

15

13

35

79

 

waarschuwing

 

 

 

3

5

 

Geseponeerd

20

11

12

19

61

 

Oninbaar

 

 

 

6

8

 

Lopende

 

 

 

1

13

 

Eindtotaal

22

26

2

64

166

232

        Enkele facts:

De cijfers voor 2010 zijn niet volledig aangezien deze destijds niet volledig en correct zijn ingelezen in ons huidig registratiesysteem Planon.

 • Voor 2008 werden 20 dossiers geseponeerd omdat de dader onbekend was.
 • Voor 2009 werden 11 dossiers geseponeerd omdat de dader onbekend was.
 • Voor 2010 werden 8 dossiers geseponeerd omdat de dader onbekend was.
 • Voor 2011 werden 2 dossiers geseponeerd omdat de dader onbekend was.
 • Voor 2012 werden 6 dossiers geseponeerd wegens dader onschuldig.

7. Hoeveel VTE zijn bij politie en stad bezig met de verwerking van deze aangiften alsook het opsporen en sanctioneren van illegaal aangebrachte graffiti, affiches en zelfklevers?

Tijdsbesteding Dienst Juridische Zaken: De behandeltermijn van elk dossier bedraagt maximaal 6 maand vanaf vaststelling tot beslissing. Een tijdbesteding per dossier is moeilijk te geven maar een totaal van 5500 dossiers voor 2012 houdt een fulltime job in voor 1 administratief medewerker, 1 consulent en een halftime voor elk van de 2 juristen. De 2 gemachtigde ambtenaren krijgen daarbij nog eens de mondelinge verweren te verwerken. > herleid naar wildplak-GASsen 2012 = ong. 0,1 VTE in 2012.

Tijdsbesteding Dienst Gemeenschapswacht:
- maandelijkse controle wildplakhotspots: vaststellen + gegevens opzoeken + BV’s opmaken: 1,5 dag / maand / 1VTE
- vastgestelde wildplak tijdens reguliere werking: vaststellen + gegevens opzoeken + BV’s opmaken: 1,5 dag / maand / 1VTE
- actie correct gebruik vrije aanplakborden (vanaf 2013): 4 dagen (1dag controle, 1 dag hercontrole, 2 dagen verwerking) / 3 VTE x 2 acties per jaar
- inventariseren/begassen van plots opduikende grootschalige wildplak en sjabloontags: 1dag/1VTE per voorval (3-tal per jaar)
- tijdsinvestering per busronde in nieuwe graffitizone (= ‘opsporing’ i.h.k.v. aanbod verwijdering, niét i.h.k.v. vaststelling overtreding): 3,5dagen/2VTE per nieuwe zone (vb. in 2012: 3 zones)
- tijdsinvestering per busronde in buurt waar er plotse taggersgolf is:  0,5 dag /1VTE per voorval (3-tal per jaar)
- voorbereiding acties, coördinatie, coaching: 2d/1VTE > = ong. 87,5d = ong. 0,4 VTE

Tijdsbesteding Lokale Preventie en Veiligheid - opzoekwerk gegevens overtreders, aanmanen overtreders om te verwijderen, opmaak mailings te bussen door GW,… : 18 dagen/1VTE

Tijdsbesteding Politie - Bij de politie zijn er geen VTE die zich specifiek met deze materie inlaten, maar uiteraard vergt elke vaststelling het nodige werk en tijd.

8. Welke zijn de kosten voor politie en stad – andere dan personeelskosten - voor wat betreft de verwerking van deze aangiften alsook het opsporen en sanctioneren van illegaal aangebrachte graffiti, affiches en zelfklevers?

Dienst Juridische Zaken: De verwerkingskost van 1 dossier varieert tussen de 75 en 120 euro (aangetekende zendingen, kopies, manuren,…) > herleid naar wildplak-GASsen 2012 = ong. 16.000 euro in 2012.

Datum tussenkomst: 

vrijdag, 3 mei, 2013

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: