Horeca en evenementenbeleid

COMMISSIE HAVEN, ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN, FINANCIËN, MIDDENSTAND, INNOVATIE - vraag aan schepen Peeters

De Gentse korpschef stelde onlangs een rapport voor over de uitbetaling van vergoedingen voor prestaties in 2012. Dit rapport bevat volgende passage: “Gezien de kost verbonden aan evenementen, pleiten we er dan ook sterk voor om geen bijkomende evenementen te organiseren die veel politiecapaciteit vergen.”

Politieondersteuning tijdens evenementen heeft inderdaad een impact op het budget van de Gentse politie, en dus indirect op dat van de stad. Langs de andere kant creëren evenementen ook een grote meerwaarde voor de Gentse middenstand, de horeca in het bijzonder. Niet toevallig staat in het bestuursakkoord volgend actiepunt (7.28) opgenomen: “De horeca is een belangrijke partner in Gent die zorgt voor tewerkstelling en die het sociaal weefsel versterkt. De Stad wil dan ook een permanent sectoroverleg opstarten met de horeca. Hierbij dient tevens afstemming te gebeuren met de sector in het kader van het evenementenbeleid.”

De uitspraak van de Gentse korpschef, die uitgebreid is opgepikt door de pers, creëert een zekere onrust bij de Gentse horeca. Zeker in een context waarin volgens de cijfers van Coface Services Belgium het voorbije anderhalf jaar in Gent liefst 32% minder cafés zijn opgestart en waarin het aantal faillissementen en stopzettingen met 9% is toegenomen. Ook al zijn de cijfers in Gent minder dramatisch dan in andere steden en gemeenten, hoopgevend zijn ze niet. De voorzitter van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) verklaarde in de pers dat onder meer dank zij de evenementen die de stad organiseert, de horeca in Gent nog redelijk stand kan houden.

Gent moet dus volgens de sector blijven investeren in een bruisende stad.

  • Wat is uw standpunt als schepen bevoegd voor Middenstand t.o.v. de uitspraken van de korpschef.
  • Meent u dat het organiseren van evenementen meer investeringen vergt (vb. inzetten politie) dan inkomsten genereert (vb. horeca). Of meent u dat de investeringen een grote meerwaarde hebben voor het “bruisen” van onze stad en voor de Gentse middenstand?
  • Zal u met uw collega bevoegd voor de Politie overleggen om samen met hem het totale budgettaire plaatje , investeringen én inkomsten, en dus over de diverse beleidsdomeinen heen, te bespreken?
  • Hoe ziet u de afstemming met de horecasector in het kader van het evenementenbeleid zoals geformuleerd in actiepunt 7.28 van het bestuursakkoord?

Een samenvatting van het mondelinge antwoord kan u bekomen bij karlijn.deene@gent.be.

Datum tussenkomst: 

dinsdag, 12 februari, 2013

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: