Hergebruik van merkwaardige grafmonumenten

Vraag Karlijn Deene

De stad Antwerpen promoot het hergebruik van monumentale graven op haar begraafplaatsen. Wanneer een concessie verlopen is en er geen nabestaanden meer zijn kan het graf door iemand anders gereserveerd worden. Zo krijgen merkwaardige grafmonumenten een tweede leven.

Ook in Gent is het goed onderhouden van begraafplaatsen en grafmonumenten een grote opdracht. Er is een stedelijke subsidie voor de restauratie van merkwaardige grafmonumenten maar daar werd in het verleden weinig gebruik van gemaakt.

  1. Wat is uw visie op het “hergebruiken” van bestaande graf monumenten? Kan dat al op Gentse begraafplaatsen? Zo niet, overweegt u om dat ook op Gentse begraafplaatsen mogelijk te maken?
  2. Hoe vaak werd het subsidiereglement voor de restauratie van merkwaardige grafmonumenten aangevraagd in deze bestuursperiode?
  3. Welke andere initiatieven bestaan er reeds of staan er op stapel om het verval van merkwaardige grafmonumenten op onze begraafplaatsen te voorkomen

Antwoord schepen Bracke

De Stad Antwerpen kondigde inderdaad enige tijd geleden de mogelijkheid van het hergebruiken van grafmonumenten aan. Keldermonumenten op de Gentse begraafplaatsen die dateren van voor 13 augustus 1971 en dus nog als ‘eeuwigdurende concessie’ werden verkocht, kunnen om de 50 jaar gratis hernieuwd worden. Na het verlopen van de concessie wordt het monument eigendom van de Stad Gent. Een bestaande (vrije en lege) kelder kan aangekocht worden tegen de prijs vastgelegd in het retributiereglement: nl 6000 euro voor 2 personen voor 50 jaar.

Sinds 2011 reikt de Stad Gent een subsidie uit voor restauratiewerken die de concessionaris laat uitvoeren voor een graf van kunsthistorisch, volkskundig, sociale en/of landschappelijke waarde. Het bedrag is vastgesteld op 50% van de totale kostprijs van de restauratiewerken (excl. BTW) met een maximum van 2500€. 

Sinds het bestaan van de subsidie werden nog geen dossiers ingediend. We zullen het reglement samen met het huidige retributiereglement dan ook herbekijken.

Tot nu toe bestaat er nog geen volledig overzicht van alle funerair erfgoed op de 18 Gentse begraafplaatsen. Een kunsthistorica die onder de arm werd genomen door de Stad is vorig jaar gestart met het inventariseren van alle 90.000 graven op de 18 begraafplaatsen. Zij beoordeelt de kunsthistorische, volkskundige, sociale en/of landschappelijke waarde van het graf en de mensen die erin rusten. Daarnaast brengt ze ook eventueel verval van het graf in kaart. Aan de hand van deze gegevens zal een lijst worden opgemaakt die weergeeft welke graven prioritair gerestaureerd moeten worden. We bekijken om jaarlijks een bepaald budget te reserveren zodat telkens één of meerdere monumenten gerestaureerd kunnen worden.

Datum tussenkomst: 

vrijdag, 11 april, 2014

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: