Heraanleg binnengebied van de Bijlokesite - kunstintegratie

Vraag Karlijn Deene

De heraanleg van de binnentuin van de Bijlokesite zou van start gaan in de loop van dit jaar. In “vervanging” van het gestolen standbeeld van Jan Palfijn wordt er gedacht om op de Bijlokesite te voorzien in “Een kunstintegratie die de herinnering aan Jan Palfijn levendig houdt”.

De werkgroep Kunst in de publieke ruimte heeft geadviseerd om “een eventuele herintegratie van een kunstwerk ter nagedachtenis van Jan Palfijn te integreren in de restauratie van de materniteit” (zie antwoord op schriftelijke vraag nr 357 van 2013).

  • Wat is de stand van zaken ivm de heraanleg van de binnentuin van de Bijloke site?
  • Wat is de timing voor de restauratie van de materniteit?
  • Zijn er al meer details bekend over het kunstwerk dat aan Jan Palfijn zal herinneren? Zo ja, waaruit zal dit bestaan en op welke plek wordt het voorzien?
  • Welke andere kunstprojecten worden gerealiseerd als deel van de heraanleg van het binnengebied van de Bijlokesite?

Antwoord schepen Balthazar

Wat is de stand van zaken in verband met de heraanleg van de binnentuin van de Bijlokesite?

Op 12 februari 2014 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor de heraanleg van het binnengebied van de Bijlokesite. Het bestek voor de uitvoering van de aanlegwerken is in opmaak met de bedoeling om het bestek te publiceren in de loop van het voorjaar. Momenteel is het ook wachten op de resultaten van het bodemonderzoek in het kader van de opmaak van een technisch verslag voor het grondverzet binnen deze werf. Als de aanbestedingsprocedure vlot verloopt, kunnen de aanlegwerken in de loop van het najaar van start gaan. De aanlegwerken zullen op vraag van Onroerend Erfgoed worden voorafgegaan door een archeologisch onderzoek.

De werf voor de heraanleg van het binnengebied van de Bijlokesite valt samen met de werf voor de bouw van een kunstenbibliotheek op de site. De afstemming tussen beide werven is voorbereid en zal ook tijdens de aanleg worden gecoördineerd.

Wat is de timing voor de restauratie van de materniteit:

Dit valt niet onder de bevoegdheid van de stad of de Dienst Bouwprojecten. Dit gebouw werd destijds in erfpacht gegeven aan de vzw H&L.

Zijn er al meer details bekend over het kunstwerk dat aan Jan Palfijn zal herinneren? Zo ja, waaruit zal dit bestaan en op welke plek wordt het voorzien?

Zoals bekend is het standbeeld van Jan Palfijn gestolen uit het depot van de Wegendienst in Oostakker. De moules van het standbeeld zijn beschikbaar in het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen. We zijn dus in staat het beeld te kopiëren. Er is een plaats voorzien voor het standbeeld aan het Anatomisch Instituut op de Bijlokesite. Het beeld kan herplaatst worden van zodra de heraanleg van het binnenareaal van de Bijlokesite is afgewerkt. De werken zouden aanvangen in het najaar 2014. Het College heeft nog geen beslissing genomen of het beeld effectief moet worden hermaakt en herplaatst.

Welke andere kunstprojecten worden gerealiseerd als deel van de heraanleg van het binnengebied van de Bijlokesite?

Op dit moment worden er geen andere kunstprojecten gerealiseerd als deel van de heraanleg van het binnengebied van de Bijlokesite. In het ontwerp was wel een plaats voorzien voor het standbeeld van Jan Palfijn.

Op de Bijlokesite is in het verleden de kans gegeven aan studenten van de School of Arts om in het kader van hun opleiding in het binnengebied van de Bijlokesite tijdelijke kunstprojecten te realiseren – uiteraard mits het naleven van een aantal randvoorwaarden.

Onlangs is ook een aanvraag ingediend om in de aanloop naar de Floraliën 2016 op het grasveld voor het STAM door “land art”-kunstenaar Will Beckers (‘The Willowman’) een tijdelijke kunstconstructie met wilgentakken te laten maken.

Datum tussenkomst: 

vrijdag, 28 februari, 2014

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: