Grote hinder bij rioleringswerken Louis Van Houttestraat

In de Louis Van Houttestraat in Ledeberg wordt er volop aan de rioleringen gewerkt. In de week van 2 juni werd bij een dertigtal huizen de riolering afgekoppeld, in het deel tussen het ronde plein en de Kerkstraat. Het gevolg is een stinkende smurrie van afval- en toiletwater dat rechtstreeks op straat terecht komt.

Vandaag (11/06) is dat nog steeds het geval. De bewoners weten ook niet wanneer de overlast zal ophouden.

  • Hoe lang zal deze hinder nog duren?
  • Wat zal de stad doen om zulke ‘incidenten’ zo veel mogelijk te vermijden?

Antwoord schepen Watteeuw

Nog niet binnen

Datum tussenkomst: 

woensdag, 11 juni, 2014

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: