Grondwerken Vlierstraat

Vraag Karlijn Deene

Vorig jaar werden in opdracht van TMVW grondwerken uitgevoerd in de Vlierstraat.

Buurtbewoners klagen dat er sindsdien verschillende verzakkingen zijn ontstaan op de rijweg met de nodige ongemakken tot gevolg. Fietsers zijn zelfs op sommige plaatsen verplicht op de voetpaden te rijden door de slechte staat van de rijweg.

Begin december 2012 werd aan één van de buurtbewoners door de bevoegde schepen per mail beloofd dat de “nodige herstellingen worden ingepland en zo snel mogelijk worden uitgevoerd”.

De problemen zijn eind februari 2013 jammer genoeg nog niet van de baan. De herstelwerken zijn nog niet begonnen.

  • Kan u de nodige informatie geven over de geplande timing van de werkzaamheden?

Antwoord schepen Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Naar aanleiding van uw vraag heeft de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen contact opgenomen met de TMVW. Momenteel zijn er geen bijkomende ingrepen gepland, noch aan de bovenbouw, noch naar aanleiding van relining, noch naar aanleiding van loodsaneringen.

Dit neemt niet weg dat de weg inderdaad tekenen van schade vertoont en niet meer in optimale staat verkeert. Bovendien werd de weg door de aannemer die werkte voor de TMVW hersteld met een ander materiaal dan het oorspronkelijke materiaal. De TMVW heeft de aannemer daarop aangesproken en ook de Stad Gent heeft te kennen gegeven dat dit niet de gebruikelijke manier van werken is. Dit draagt natuurlijk niet bij tot de kwaliteit van het wegdek.

De Stad Gent dringt er bij de TMVW op aan om alle herstellingen, van zodra de weersomstandigheden en de planning, het toelaten uit te voeren in de oorspronkelijke materialen. Daarnaast zal de Stad Gent een bijkomende inspectie uitvoeren van de straat en indien nodig maatregelen nemen.

Datum tussenkomst: 

donderdag, 28 februari, 2013

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: