Graffitikunst

Vraag Karlijn Deene

De mogelijkheid moet blijven bestaan dat creatievelingen op een “legale” wijze met graffiti kunnen bezig te zijn. Graffitikunst vormt namelijk een onderdeel van onze stedelijkheid en kan onze stad zelfs opfleuren. Het voorzien van plekken waar legaal graffiti kan worden aangebracht is bovendien een belangrijk instrument om het illegaal aanbrengen van graffiti te milderen.

In het bestuursakkoord wordt niet gesproken over graffitikunst of over het omgaan met graffiti.

Vraag:

  1. In welke van de 25 wijken kan men momenteel “legaal” graffiti aanbrengen? Welke nieuwe locaties (in welke wijken) worden voorzien de komende zes jaar?
  2. Welke projecten inzake graffitikunst zijn momenteel lopende en welke zijn gepland?
  3. Welk budget is de voorbije zes jaar uitgetrokken voor projecten m.b.t. graffitikunst en voor projecten die tot doel hebben om het illegaal aanbrengen van graffiti te kanaliseren via reguliere projecten.
  4. Welk budget wordt hiervoor voorzien de komende zes jaar?

Antwoord burgemeester Termont

Gelieve hieronder het antwoord te willen vinden op de vier vragen:

1) Men kan vrij graffiti beoefenen op de legale graffitimuur t.h.v. de Keizersviaduct en in de gedoogzone Werregarenstraat. Lokale Preventie en Veiligheid heeft géén plannen om op zoek te gaan naar bijkomende vrije legale graffitimuren. Het is nl. niet evident om daarvoor een geschikte locatie te vinden: de muur moet groot genoeg zijn om te voorkomen dat men buiten de muur gaat graffiteren, het moet centraal gelegen zijn zodat graffiteurs er gemakkelijk geraken én er voldoende passage is om de graffiti te bewonderen, het mag geen hinder veroorzaken voor de omwonenden, er dient voldoende sociale controle te zijn.

Mits toestemming van de eigenaar kan men in principe in de hele stad op legale wijze graffiti aanbrengen (tenzij er bezwaar is van Monumentenzorg). Hiervoor bestaat trouwens een folder met een 'graffietsieroute" die langs een 18 locaties met legale graffitiwerken leidt.

2) Graffitiwerken uitgevoerd in mei 2013 (ondersteund met spuitbussen: Frans van Ryhovelaan (omkisting oorlogsmonument), Bedrijdingslaan en Kaarderijstraat (i.h.k.v. Bom-festival);
lopende (ondersteunend met spuitbussen): Keizersviaduct (t.h.v. sluizen);
gepland (georganiseerd door Lokale Preventie en Veiligheid i samenwerking met Graffiti vzw): de jaarlijks graffiti-jam zal deze zommer (31/08/13) plaatsvinden in de tunnel aan de Leo Tertzweillaan in Gentbrugge.

3)Lokale Preventie en Veiligheid voorziet op jaarbasis gemiddeld 3.000 euro werkingsmiddelen, gesubsidieerd door het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVP), voor de organisatie van de jaarlijkse graffiti-jam en voor de ondersteuning (in de vorm van spuitbussen) van individuele legale graffitiprojecten.
LPV werkt m.b.t. graffiti nauw samen met Graffiti vzw, een jeuggdienst voor creatieve communicatie, die o.a. graffitiworkshops en graffitiwandelingen organiseert.

4) Onder voorbehoud van de beschikbare middelen van het SVP, voorziet LPV ook in de toekomst gemiddeld 3.000 euro werkingsmiddelen ter ondersteuning van legale graffiti.

Datum tussenkomst: 

dinsdag, 28 mei, 2013

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: