Gevolgen van de komst van het kantoor van DIV naar de Visserij

Vraag Karlijn Deene

De FOD Mobiliteit heeft beslist om het loket van de “dienst voor inschrijving van voertuigen” te verhuizen van Zwijnaarde, naast de ring , naar de Visserij. Dit kantoor, waar elke dag honderd tot tweehonderd bezoekers over de vloer komen, is de antenne van het DIV voor heel de provincie Oost-Vlaanderen. In de straat worden er geen bijkomende parkeerplaatsen voorzien wat niet alleen de parkeerdruk voor de omwonenden zal vergroten maar ook een grote stroom aan “parkeerplaats-zoekende” wagens zal creëren. Dat laatste is problematisch aangezien dit deel van de Visserij een belangrijke fiets-as is.

De verhuis van het DIV lijkt haaks te staan met de plannen van de Stad Gent om de Visserij verder te laten evolueren naar een fietsstraat.

  • Heeft de Stad Gent contact opgenomen met het DIV voor overleg?
  • Welke maatregelen kan de stad nemen om eventuele problemen op te vangen?
  • Hypothekeert de verhuis van het DIV de plannen van de Stad Gent voor deze straat/fiets-as?

Antwoord schepen Watteeuw

Ondertussen is het kantoor van DIV in de Visserij geopend, en op het eerste zicht lijkt de impact mee te vallen. We krijgen geen signalen van chaostoestanden of enorme toenemende parkeerdruk of verkeersintensiteiten. Desalniettemin zullen we nagaan wat de impact betekent van de inplanting van dit gebouw op deze plaats. Er zal dus parkeeronderzoek gebeuren en ook een telling van het verkeer. Het klopt dat er geen extra parkeerplaatsen werden voorzien in de Visserij, dat is ook fysiek niet mogelijk. Maar als we merken uit het onderzoek dat de parkeerdruk groter wordt, kunnen we nagaan of er maatregelen geboden zijn, zoals het voorzien van bewonersparkeren.

In tweede instantie gaan we ook nagaan wat het effect is op de verkeersintensiteit. Het hoeft niet zo te zijn dat iedereen met een auto naar hier komt. De parking Reep ligt bijvoorbeeld niet zo ver weg van dit gebouw. Op basis van de resultaten van deze tellingen gaan we nagaan wat er kan gebeuren. In elk geval is het waarschijnlijk niet zo dat de intensiteiten van het autoverkeer dusdanig zullen stijgen dat een fietsstraat onmogelijk zou worden.

Datum tussenkomst: 

vrijdag, 14 juni, 2013

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: