Geval van gaybashing in de Burgstraat

COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN, INTERCOMMUNALES EN BEVOLKING - Vraag aan burgemeester Termont

Dinsdagnacht werd een jongeman zwaar geslagen in de Burgstraat nadat hij werd uitgescholden voor “vuile homo” en hij hierop reageerde. De gekwetste jongen voelde zich blijkbaar weinig gesteund door de reactie van de politie, de politie zelf stelt dat zij enkel geprobeerd heeft hem een aantal preventietips mee te geven.

Waarschijnlijk heeft de politie uit goede wil gehandeld, maar blijkbaar komen dergelijke tips bij slachtoffers die nog maar recent zijn “gebasht” op zijn minst ongelukkig aan.

  1. Werd dit voorval aangegeven én geregistreerd als gaybashing? Welke stappen werden ondernomen om de daders te vatten en met welk resultaat?
  2. Hoe zit het met de cijfers van gevallen van gaybashing, zijn die ondertussen in Gent voorhanden?
  3. Is het, zoals de woordvoerder van de politie verklaarde in de pers, standaard dat aan slachtoffers de “tip” wordt meegegeven dat ze niet moeten reageren op agressie en beledigingen. Of is dit vooral gangbaar bij slachtoffers van gaybashing?
  4. In welke mate worden agenten getraind om met slachtoffers van gaybashing om te gaan?

Een samenvatting van het mondelinge antwoord kan u bekomen bij karlijn.deene@gent.be.

Datum tussenkomst: 

maandag, 16 september, 2013

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: