Gevaarlijke omleiding voor fietsers op Antwerpsesteenweg

Vraag Karlijn Deene

Op de Antwerpse steenweg worden fietspaden heraangelegd door het agentschap voor Wegen en Verkeer.

Tijdens de werken worden de fietsers omgeleid naar een tijdelijke dubbelrichtingsfietspad. Ongeveer ter hoogte van de Oude Bareel versmalt dit fietspad tot een smalle strook waar twee fietsen niet kunnen kruisen. Voor wie in de tegenrichting fietst is dit een bijzonder gevaarlijke situatie: als zij moeten uitwijken belanden ze op de rijbaan waar wagens aan hoge snelheid voorbij rijden.

  • Is de Stad Gent betrokken bij de keuze van deze omleiding?
  • Hebt u over deze situatie klachten gekregen?
  • Hebt u de bevoegde wegbeheerder gecontacteerd om hen op de onveilige situatie te wijzen en maatregelen te vragen? Zo ja, welk gevolg werd daaraan gegeven?
  • Welke maatregelen neemt u om dergelijke situatie in de toekomst te vermijden?

Antwoord schepen Watteeuw

We hebben advies gevraagd aan AWV en volgend antwoord ontvangen:

"Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft deze melding al eerder via een fietser gekregen en de situatie nog diezelfde dag aangepast door het fietspad voldoende breed te maken. Kort nadien konden de fietsers al opnieuw gebruik maken van het vernieuwde fietspad."

Datum tussenkomst: 

vrijdag, 18 april, 2014

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: