Gent Vredesstad - Gent tijdens de Napoleontische Oorlogen

GEMEENTERAAD - VRAGENUURTJE - Vraag aan schepen Heyse en schepen Storms

Zoals geformuleerd in het bestuursakkoord wil de stad Gent zich in haar stadspromotie profileren als “Vredesstad”. Het bestuursakkoord (actiepunt 17.11) verwijst hiervoor naar twee opportuniteiten, namelijk de honderdjarige herdenking van de Groote Oorlog in 2014-2018 en de tweehonderdjarige herdenking van de Treaty of Ghent in 2014.

Enkele maanden na de Treaty of Ghent (24 december 1814) was onze stad echter nogmaals de locatie van een belangrijke gebeurtenis . Na de terugkeer van Napoleon uit Elba vluchtte het Franse hof van koning Louis XVIII in maart 1815 naar Gent. Ook Wellington, de latere overwinnaar van Waterloo, verbleef hier korte tijd. Tijdens de zgn. “Honderd Dagen van Napoleon” verbleven het Franse hof en een deel van de geallieerden in de hotels en herenhuizen verspreid over onze stad. De twee belangrijkste om te vernoemen liggen in de Veldstraat: D’hane-Steenhuyse waar de Franse koning gedurende 78 dagen verbleef (blijkbaar werd er voor hem op de gelijkvloerse verdieping een appartement met 4 salons ingericht) en hotel Clemmen waar Wellington verbleef.

Het kan niet anders dat in onze stad belangrijke gesprekken plaatsvonden in de voorbereidingsfase van wat later de Slag om Waterloo zou worden (juni 1815). Niet het militaire aspect is hier belangrijk, wel markeerde de Slag bij Waterloo het einde van een reeks oorlogen in onze regio. Het Congres van Wenen, in 1814 en 1815 georganiseerd na de nederlagen van Napoleon, was goed voor 40 jaar Europese vrede.

  • Welke acties zal u ondernemen om dit verhaal mee te nemen in de Stadspromotie van “Gent Vredesstad”?

Een samenvatting van het mondelinge antwoord kan u bekomen bij karlijn.deene@gent.be.

Datum tussenkomst: 

maandag, 25 maart, 2013

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: