Gent als "Solar City"

COMMISSIE ONDERWIJS EN KINDEROPVANG, JEUGD, PERSONEEL, INFORMATICA, IKZ, FACILITY MANAGEMENT, ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING - vraag aan schepen De Regge.

In april 2011 kondigde de voormalige schepen van Facility Management met trots aan dat hij van Gent een “Solar City” wilde maken. Hij verklaarde in de pers dat er tegen het einde van dat jaar op de daken van 140 stadsgebouwen maar liefst 30.000 zonnepanelen zouden liggen. Als het weer een beetje meezit, zo verklaarde de voormalige schepen, zullen deze zonnepanelen goed zijn voor een derde van het elektriciteitsverbruik van de stad Gent. Nu anderhalf jaar later is dit project zoals welbekend geëindigd met een sisser en werd met de private partner Eneco een dading gesloten.

In het bestuursakkoord van de huidige coalitie blijven de ambities echter overeind: het stadsbestuur kondigt aan dat het “verder wil investeren in de opwekking van energie uit zonnewarmte, waar mogelijk zonnepanelen op stadsgebouwen.”

Daarom mijn vraag

  • Hoeveel zonnepanelen liggen momenteel op stadsgebouwen? Wanneer en door welk bedrijf zijn deze gelegd?
  • Voor hoeveel procent van het huidige elektriciteitsverbruik staan de huidige zonnepanelen?
  • Is de stad Gent al op zoek gegaan naar alternatieven na het débâcle met Eneco? Zo ja, welke. Zo neen, waarom niet?
  • Welke concrete doelstelling heeft de huidige schepen inzake het leggen van zonnepanelen op stadsgebouwen tegen eind 2013?
  • Vele stadsgebouwen zijn beschermd als monument, liggen in een beschermd stadsgezicht of zijn gebouwen met erfgoedwaarde. Is de stadsdienst Monumentenzorg betrokken geweest in de denkoefening inzake het leggen van zonnepanelen op stadsgebouwen? Zo ja, wanneer? Zo neen, waarom niet?

Een samenvatting van het mondelinge antwoord kan u bekomen bij karlijn.deene@gent.be.

Datum tussenkomst: 

woensdag, 16 januari, 2013

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: