Gemeentelijke verzelfstandiging - overzicht

Vraag Karlijn Deene

 • Graag een overzicht van alle intern verzelfstandigde agentschappen (zgn. IVA’s), autonome gemeentebedrijven (zgn. AGB’s) en externe verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm (zgn. EVA’s)?
 • Welke nieuwe IVA’s, AGB’s en EVA’s zullen er in 2013 en 2014 worden gevormd?

Antwoord Daniel Termont, burgemeester-voorzitter

Momenteel zijn er binnen het stadsbestuur volgende verzelfstandigde agentschappen:

IVA

 • IVA Mobiliteitsbedrijf stad Gent – opgericht in 2010
 • IVA Historische Huizen Gent - opgericht in 2013
 • IVA Stedelijk onderwijs Gent - opgericht in 2013

EVA

- AGB

 • Autonoom Gemeentelijk Stadsontwikkelingsbedrijf Gent (AGSOB) – opgericht in 2003
 • Opgericht in 2013 (GR 25/02/2013)
 • AGB Erfgoed
 • AGB Kunsten en Design

- EVA in privaatrechtelijke vorm

 • VZW REGENT – opgericht in 2007
 • VZW De Centrale – omvorming tot EVA-vzw in 2012

- Autonoom gemeentelijk havenbedrijf

 • Havenbedrijf Gent GAB – opgericht in 1999

Er werd nog geen uitdrukkelijke keuze gemaakt om andere IVA’s of EVA’s op te richten in 2013-2014.

In uitvoering van artikel 310,§1 van het gemeentedecreet moeten wel nog een aantal bestaande (gemeentelijke) VZW’s in overeenstemming gebracht worden met de bepalingen omtrent verzelfstandiging binnen het gemeentedecreet. Het betreft hier:

 • Sodiganda VZW
 • VZW Muziekcentrum De Bijloke Gent
 • VZW Gent Stad in werking – projecten
 • VZW Labeur

Hiertoe zal in de loop van 2013 een onderzoek gevoerd worden naar de best passende rechtsvorm voor de huidige vzw’s.

De volgende vzw’s zullen naar aanleiding van de oprichting van de AGB’s Erfgoed en Kunsten en Design vereffend worden. Beslissing tot deze vereffening zal genomen worden in het najaar van 2013.

 • VZW Gent-cultuurstad
 • VZW Huis van Alijn
 • VZW SMAK.

Datum tussenkomst: 

donderdag, 28 februari, 2013

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: