Fietspad N461/Halewijnstationstraat

Vraag Karlijn Deene

Afgelopen zomer zocht de gemeente Nevele contact met de stad Gent omtrent het project N461 en meer bepaald omtrent de aanleg van een alternatief fietspad in de Halewijnstationstraat. Bedoeling was tot een overleg hierover te komen met de stad. Tot nog toe werd vanuit de diensten of het kabinet van de schepen nog niet geantwoord op deze vraag tot overleg of participatie.

  1. Hoe komt het dat nog niet werd geantwoord? Zal de schepen ingaan op het verzoek tot overleg? Welke timing acht de schepen haalbaar?
  2. Hoe ziet de schepen een eventuele participatie in verband met dit project en fietspad?

Antwoord schepen Watteeuw

We zullen een overleg vastleggen met de gemeente Nevele voor begin 2014. We wensen graag dit overleg af te wachten om meer informatie te krijgen over het voorstel van een alternatief fietspad in de Halewijnstationstraat voor hier verder uitspraken over te doen.

Datum tussenkomst: 

vrijdag, 22 november, 2013

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: