Evaluatie Winterfeesten

COMMISSIE CULTUUR, SPORT EN FEESTEN - Vraag aan schepen Peeters

Tijdens de voorbije jaarwisseling had er voor het eerst een groot winterfeest plaats in het centrum van Gent. Er was duidelijk veel belangstelling voor de winterfeesten en reacties zijn positief,maar dat betekent natuurlijk niet dat er eventuele verbeteringen mogelijk zijn.

Hoe evalueert het stadsbestuur deze “winterfeesten”? Wat was er goed en wat kan er volgens hen nog beter? Een suggestie die bijvoorbeeld regelmatig werd gehoord was het voorstel om meer non-food producten te verkopen. Zal het aanbod van de kraampjes of de voorziene activiteiten aangepast worden?

In de meerjarenbegroting was er jaarlijks een budget voorzien voor de organisatie van de Winterfeesten, hoewel de organisatie aan Satellite on Ice was toegewezen omdat ze zonder subsidie konden werken. De schepen verklaarde tijdens de budgetbespreking dat dit budget preventief was voorzien en dat, afhankelijk van de evaluatie van de eerste editie, deze jaarlijkse subsidie uit het budget zou geschrapt worden. In welke mate worden de volgende edities gesubsidieerd?

Bij collegebesluit van 24 oktober 2013 werd een concessieovereenkomst goedgekeurd met Satellite Ice bvba voor het organiseren van de editie 2013-2014. Deze concessieovereenkomst zou mogelijk worden uitgebreid “na evaluatie en advies goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen, voor 2014-2015 en 2015-2016”.

Zal op basis van de evaluatie de concessieovereenkomst met Satellite Ice worden verlengd met de twee komende edities?

Een samenvatting van het mondelinge antwoord kan u bekomen bij karlijn.deene@gent.be.

Datum tussenkomst: 

maandag, 10 maart, 2014

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: