Evaluatie sms-meldpunt discriminatie

In 2013 voerde de schepen een sms-meldpunt in tegen discriminatie. De facto was het meldpunt aanvankelijk gericht op het melden van discriminatie op etnisch-culturele gronden, maar op mijn
voorstel werd het sms-nummer 8989 ook expliciet open gesteld voor het melden van discriminatie op grond van seksuele geaardheid. Het meldpunt zou na een aantal maanden geëvalueerd worden. In het antwoord op één van mijn commissievragen kondigde de schepen in april aan dat de evaluatie in juni klaar zou zijn. Eerder verklaarde de schepen dat de evaluatiegronden mogelijk nog worden uitgebreid.

  • Hoe wordt het sms-meldpunt geëvalueerd?
  • Hoeveel meldingen van welke types van discriminaties werden er de voorbije maanden geregistreerd?
  • Welke opvolging werd er gegeven aan de meldingen (ongegrond, gegrond, enz.)?
  • Hoe evalueren de betrokken partners (cf. etnisch-culturele organisaties, holebi-verenigingen etc.) het initiatief?
  • Welke bijsturing komt er op basis van deze evaluatie?
  • Zal het meldpunt ook expliciet worden opengesteld voor andere discriminatiegronden?

Antwoord schepen Tapmaz

Nog niet binnen

Datum tussenkomst: 

woensdag, 11 juni, 2014

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: