Elk talent telt

COMMISSIE ONDERWIJS EN KINDEROPVANG, JEUGD, PERSONEEL, INFORMATICA, IKZ, FACILITY MANAGEMENT, ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING - vraag aan schepen De Regge

Onder het motto “elk talent telt” heeft de Vlaamse Regering op 23 november 2012 het besluit “rechtspositieregeling” van 7 december 2007 en van 12 november 2010 aangepast. Door deze wijziging zal een gemeente of OCMW ook kandidaten met eerder verworven competenties kunnen aanwerven. Hiermee worden de mogelijkheden voor de stad Gent om af te wijken van de diplomavoorwaarden ruimer. Binnenkort treedt dit besluit in werking.

  • Welke acties zal de stad Gent in de toekomst ondernemen om deze wijziging bekend te maken bij geïnteresseerde kandidaten die wél de juiste beroepservaring hebben, maar niet het vereiste diploma?
  • Zal de stad Gent dergelijke aanwervingen stimuleren?
  • Welke functies bij de stad Gent komen volgens de schepen hier voornamelijk voor in aanmerking?

Een samenvatting van het mondelinge antwoord kan u bekomen bij karlijn.deene@gent.be.

Datum tussenkomst: 

woensdag, 16 januari, 2013

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: