Einde Coupurefeesten

COMMISSIE CULTUUR, EVENEMENTEN, FEESTEN, TOERISME, SPORT EN RECREATIE - Vraag aan schepen Peeters en schepen Storms

Enkele weken geleden lieten de organisatoren van de Coupurefeesten weten dat ze, ondanks vijf succesvolle edities, geen nieuwe editie meer zullen organiseren. Hun motivatie luidde: “zowel op maatschappelijk als financieel vlak vonden we onvoldoende duurzame ondersteuning”.

De ambities van de organisatoren waren steeds hoog: een gratis en gastvrij mini-stadsfestival waarbij zowel toegankelijke optredens als culturele activiteiten op het programma stonden, denken we aan de fototentoonstelling i.s.m. organisaties uit de buurt, de cultuurwandelingen, klassieke concerten i.s.m. De Bijloke, boottochtjes met gids langs de Coupure en wetenschappelijke geschiedkundige lezingen i.s.m. UGent. De organisatoren wilden vooral een duurzame meerwaarde creëren voor de buurt. Op de burenreceptie verwelkomden ze ruim 300 buurtbewoners wat bewijst dat er een sterk lokaal draagvlak was voor het festival.

De Coupurefeesten kregen het maximumbedrag van Wijk aan Zet, namelijk 2.500 euro. Dat bedrag vertegenwoordigde echter maar een kleine 4% van de werkingskosten van de Coupurefeesten. Na vijf jaar graduele kwaliteitsverhoging achtten de organisatoren dan ook de tijd rijp om een cultuursubsidie aan te vragen, voor het festival in zijn geheel maar vooral voor de culturele activiteiten in het bijzonder. Deze aanvraag werd volgens de organisatoren gewoon teruggeschoven naar Wijk aan Zet.

De subsidies van Wijk aan Zet blijken vooral een grote meerwaarde te hebben voor kleinere evenementen, ze dekken soms tot 90% à 100% van de werkingskosten. Voor buurt-evenementen met een grotere ambitie zijn deze subsidies onvoldoende. De subsidies van Wijk aan Zet zijn geplafonneerd tot 2.500 euro en maken geen maatwerk mogelijk op basis van het aantal buurtbewoners, aantal deelnemers, aantal activiteiten binnen het evenement etc.

  • Heeft de schepen de ambitie om buurt-evenementen zoals de Coupurefeesten te stimuleren of meent hij dat dergelijke evenementen vallen onder “een wildgroei aan evenementen” zoals geformuleerd in het bestuursakkoord?
  • Kan er meer maatwerk komen voor financiële ondersteuning in het kader van Wijk aan Zet? Of denkt de schepen aan andere vormen van financiële ondersteuning die de organisatie van evenementen zoals de Coupurefeesten mogelijk maakt?
  • Waarom hebben de Coupurefeesten geen aanspraak kunnen maken op cultuursubsidies, ondanks de organisatie van kwaliteitsvolle culturele activiteiten?
  • We hopen dat de nieuwe evenementencoördinator de administratieve en logistieke ondersteuning van dergelijke evenementen zal verbeteren. Zal de nieuwe evenementencoördinator organisatoren van buurtevenementen begeleiden in het zoeken naar duurzame en alternatieve financiering vanuit diverse bronnen?

Een samenvatting van het mondelinge antwoord kan u bekomen bij karlijn.deene@gent.be.

Datum tussenkomst: 

maandag, 11 maart, 2013

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: