DKO en Gentse verenigingen

Vraag Karlijn Deene

In het DKO bestaat de laatste jaren de mogelijkheid om het lidmaatschap in een vereniging gelijk te laten stellen aan één van de verplichte vakken (vb. muzikant zijn in een harmonieorkest als vervanging voor de klas “samenspel”).

  • Tussen welke Gentse DKO-scholen en Gentse verenigingen bestaat deze samenwerking? Voor welke vakken?
  • Aan welke voorwaarden moet de vereniging voldoen om in te mogen stappen in dergelijke samenwerking?
  • Kan u voor elke vereniging die in dit samenwerkingsmodel zit het aantal “leerlingen” meegeven.

Antwoord schepen Decruynaere

Academies kunnen inderdaad vrijstellingen verlenen voor het volgen van het vak Samenspel aan leerlingen die actief lid zijn van een muziekvereniging. Enkel de directeur is, in samenspraak met de leerkrachten, bevoegd voor het verlenen van vrijstelling. De voorwaarden voor de vrijstelling worden in een overeenkomst met de vereniging vastgelegd.

Voor leerlingen die dergelijke vrijstelling krijgen, ontvangt de school slechts 70% van de reguliere subsidie. Het betreft hier een besparingsmaatregel die op 1 september 2010 van kracht werd. Noch in de Academie de Kunstbrug noch in de Academie voor Podiumkunsten hebben leerlingen deze vrijstelling tot op heden aangevraagd. Er zijn daarom momenteel geen samenwerkingsverbanden tussen de stedelijke Deeltijdse Kunstonderwijsinstellingen en Gentse verenigingen naar aanleiding van vrijstellingen.

Datum tussenkomst: 

vrijdag, 31 januari, 2014

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: