Diefstal gedenkplaten en beelden

COMMISSIE CULTUUR, EVENEMENTEN, FEESTEN, TOERISME, SPORT EN RECREATIE - Vraag aan schepen Storms

Eind 2011 werd het bronzen standbeeld van Jan Palfijn gestolen in het depot van de Wegendienst in Oostakker. De toenmalige schepen van cultuur verklaarde in februari 2012 dat er regelmatig gedenkplaten en beelden worden gestolen. Hij verwees naar enkele voorbeelden zoals de gedenkplaten aan de Leopoldskazerne en op het Griendeplein, de maquette van het Prinsenhofkasteel en de letters van het standbeeld van Keizer Karel. Vaak betreft het gedenkplaten en beelden met grote emotionele waarde voor de Gentse bevolking.

De schepen gaf aan dat hij met experts wilde overleggen om een einde te maken aan de diefstallenplaag . Zelf liet hij al “Het meisje” van beeldhouwer Geo Verbanck uit voorzorg uit het Citadelpark weghalen en in het Museum voor Schone Kunsten plaatsen.

Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat we ons patrimonium wegstoppen uit angst voor diefstal. Kunst in de publieke ruimte heeft een grote maatschappelijke waarde. De diefstal van het standbeeld Jan Palfijn is ondertussen al meer dan een jaar geleden.

Daarom volgende vragen:

  • Is er ondertussen meer informatie over de diefstal van het standbeeld Jan Palfijn? Het standbeeld stond vroeger op de Bijlokesite. Zal er een ander beeld in de plaats komen?
  • Hoeveel gedenkplaten en beelden zijn er de voorbije vijf jaar gestolen? Ziet de schepen een evolutie? Hoeveel gedenkplaten en beelden zijn er sindsdien teruggevonden?
  • Hoeveel gedenkplaten en beelden zijn de voorbije vijf jaar uit voorzorg ondergebracht in een veilige ruimte?
  • Heeft het overleg waar de voormalige schepen van cultuur op aandrong ondertussen al plaatsgevonden? Welke actoren zijn hierbij betrokken?
  • Welke acties zijn tot nu toe al ondernomen om onze gedenkplaten en beelden beter te beschermen tegen diefstal?

Een samenvatting van het mondelinge antwoord kan u bekomen bij karlijn.deene@gent.be.

Datum tussenkomst: 

maandag, 11 maart, 2013

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: