Cijfergegevens ziekteverzuim voor het jaar 2012

Vraag Karlijn Deene

Op 10/06/2013 stelde ik een vraag naar de cijfergegevens ivm ziekteverzuim. In het antwoord schreef u:

“Vanaf september 2013 kunnen wij u volgende gegevens ter beschikking stellen die aansluiten bij uw vraag (voor het kalenderjaar 2012):

 • Het ziekteverzuimpercentage per departement (en dienst) bij de Stad Gent
 • Het percentage ziektedagen kort verzuim (minder dan 30 dagen) (beschikbaar tot op dienstniveau)
 • Het percentage ziektedagen lang verzuim (meer dan 30 dagen) (beschikbaar tot op dienstniveau)
 • De topdagen voor eendagsverzuim (stadsbreed)
 • De verdeling van het eendagsverzuim over de weekdagen (stadsbreed)

Deze gegevens zullen beschikbaar zijn voor alle stadsdiensten met uitzondering van het Hulpcentrum 100 en het operationeel brandweerkorps. “

Graag had ik dan ook deze cijfergegevens gekregen.

Antwoord schepen De Regge

In de bijlage vindt u de volgende ziekteverzuimgegevens voor het kalenderjaar 2012:

 • het ziekteverzuimpercentage;
 • het percentage verzuimers (% dat minstens 1 dag ziek was in de referentieperiode);
 • de ziektefrequentie (gemiddeld aantal keer ziek gemeld);
 • de gemiddelde duur/afwezigheid (in dagen);
 • de gemiddelde duur/medewerker (in dagen);
 • het % meldingen kort verzuim (minder dan 30 dagen);
 • het % meldingen lang verzuim (langer dan 30 dagen);
 • het % verzuimdagen kort verzuim;
 • het % verzuimdagen lang verzuim;
 • het ziekteverzuimpercentage per departement (en dienst) bij de stad Gent.

De tabellen bevatten de gegevens op stadsniveau, per departement en per dienst.

Daarnaast vindt u een overzicht van:

 • de topdagen voor ééndagsverzuim (stadsbreed): deze gegevens zijn per kwartaal beschikbaar;
 • de verdeling van het ééndagsverzuim over de weekdagen (stadsbreed): deze gegevens zijn per kwartaal beschikbaar.

Cijfers

Datum tussenkomst: 

woensdag, 13 november, 2013

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: