Cambio - infrastructuurwerken en nieuwe standplaatsen

Vraag Karlijn Deene

Gent is de grootste Cambio-stad in Vlaanderen. In onze stad zijn er meer dan 2000 gebruikers, zowel particuliere gebruikers, organisaties en bedrijven. Volgens een recent persbericht van Cambio zou in 2012 het aantal gebruikers in Gent met 27% gestegen zijn. Ook voor de komende jaren wordt een groei verwacht, wat zich zal vertalen in een groeiend aantal standplaatsen en wagens.

  1. Welke geplande standplaatsen zijn al gekend?
  2. In welke mate speelt de stad Gent een actieve rol om de locatie van nieuwe standplaatsen mee te bepalen?
  3. Tijdens langdurige en grootschalige infrastructuurwerken (vb. heraanleg Brusselsesteenweg) worden omwonenden en bedrijven geconfronteerd met een (tijdelijke) vermindering van de reeds schaarse parkeerplaatsen. De aankondiging van dergelijke werken kan voor vele omwonenden/bedrijven de aanzet zijn om de wagen weg te doen en over te schakelen naar een Cambio-abonnement. Neemt de stad Gent de planning van dergelijke werken mee in de gesprekken met Cambio?
  4. Concreet: in het noordelijke/westelijke deel van Ledeberg en Gentbrugge zijn er vier standplaatsen (De Speurder, Keizerpark, De Punt en Gentbruggeplein). In het centraal gelegen deel en in het zuidelijke/oostelijke deel zijn er geen standplaatsen, terwijl dat deel de komende jaren zal geconfronteerd worden met de heraanleg van de Brusselsesteenweg. Kan de stad Gent met Cambio onderhandelen om in die zone een of meerdere Cambio-standplaats(en) te voorzien?

Antwoord schepen Watteeuw

Cambio wil op een aantal plaatsen uitbreiden. De plaatsen moeten echter nog intern worden vastgelegd. Cambio is een semi-commerciële organisatie. Het openen van nieuwe standplaatsen houdt een zeker risico in, er moeten immers genoeg klanten op afkomen. Daarom heeft de Stad Gent slechts een volgende rol bij het bepalen van de standplaatsen. Het is Cambio zelf die bepaalt waar nieuwe standplaatsen worden geopend. Bijvoorbeeld als blijkt dat er grote vraag en interesse is in een bepaalde straat/wijk/buurt.

Wat uw vraag over grootschalige infrastructuurwerken betreft: voorlopig neemt de Stad Gent dit item niet mee in het overleg met Cambio. We weten ook niet of wegen- of infrastructuurwerken voor
bewoners de drijfveer kan zijn om de auto weg te doen.

Wat uw vraag over standplaatsen in het centrale en het zuidelijke/oostelijke deel van Ledeberg betreft: we kunnen dit vragen aan Cambio, maar zoals gezegd bepaalt Cambio zelf waar ze standplaatsen willen openen en dit op basis van de mogelijkheden die ze zelf zien.

Mochten de wegenwerken leiden tot sterk vergroot potentieel voor Cambio, dan zou dit zeker leiden tot het openen van een standplaats. In elk geval zullen we de vraag stellen.

Datum tussenkomst: 

dinsdag, 11 juni, 2013

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: