Bewegwijzering in en aan openbare gebouwen

COMMISSIE ONDERWIJS EN KINDEROPVANG, JEUGD, PERSONEEL, INFORMATICA, IKZ, FACILITY MANAGEMENT, ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING -
Vraag aan schepen De Regge

Een uniforme en duidelijke bewegwijzering in en aan openbare gebouwen is een belangrijke en zelfs noodzakelijke vorm van communicatie. Nochtans is de bewegwijzering in en aan de Gentse openbare gebouwen ondermaats, vooral in het Administratief Centrum Zuid. Al jaren komen er over de bewegwijzering klachten binnen bij de Ombudsvrouw. Burgers vinden de toegangsdeur niet, indien de toegangsdeur defect is weten ze niet hoe ze het gebouw kunnen betreden, of ze vinden de weg niet in de gebouwen.

Volgens het recentste jaarverslag van de Ombudsvrouw hingen de ambtenaren van het Administratief Centrum Zuid uit frustratie zelf briefjes op de verdiepingen omdat mensen hen bleven lastig vallen met vragen om de weg te vinden. Met het nieuwe Gentinfo-Punt in het AC Zuid, sinds de zomer van 2012, worden de abtenaren in dat gebouw wat ontlast.

De Ombudsvrouw vindt het vreemd dat er ondanks de jarenlange klachten nog steeds niets gedaan is aan het probleem. Ze gaf dan ook de niet mis te verstane aanbeveling “dat er een duidelijk, uniform en praktisch bewegwijzeringssysteem moet komen dat gebaseerd is op de behoeften van burgers en ambtenaren.”

In het jaarverslag van de Ombudsvrouw staat te lezen: “In 2012 werd beloofd dat de bewegwijzering een extra aandachtspunt zou worden. Er zou een studie volgen."

  • Welke is de stand van zaken van deze studie?
  • Welk budget is voorzien voor deze studie?
  • Wanneer zal de studie worden opgeleverd en wanneer kunnen wij de eerste concrete realisaties verwachten?
  • Zal er in de studie aandacht worden besteed aan de “toegankelijkheid” van deze bewegwijzering voor personen met een handicap?
  • Welke “extra aandacht”, andere dan het opstellen van een studie, zal er worden besteed m.b.t. de bewegwijzering in en aan openbare gebouwen?

Een samenvatting van het mondelinge antwoord kan u bekomen bij karlijn.deene@gent.be.

Datum tussenkomst: 

woensdag, 13 februari, 2013

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: