Anti-graffitilaag op Gentse monumenten en standbeelden

COMMISSIE ONDERWIJS, PERSONEEL EN FM - Mondelinge vraag aan schepen De Regge

Het vredesmonument in Ledeberg werd met rode verf beklad. Het volstond niet om de graffiti te verwijderen, er moest ook beroep gedaan worden op een aannemer om de natuursteen weer schoon te krijgen. Het monument blijkbaar niet behandeld met een anti-graffitilaag.

Dit standbeeld werd pas vorig jaar gerestaureerd. Op mijn recente vraag waarom er bij de restauratie geen bescherming tegen graffiti was aangebracht antwoordde u: “Bij de restauratie vorig jaar werd er geen antigraffitilaag aangebracht, aangezien we dat nooit doen”.

Zou het niet logisch zijn dat standbeelden die gerestaureerd worden tegelijk ook een anti-graffitilaag krijgen?

Antwoord schepen De Regge (samenvatting mondeling antwoord)

Schepen De Regge bevestigt dat het inderdaad logischer is dat pas gerestaureerde standbeelden en monumenten een anti-graffitilaag krijgen. Zij zal haar beleid terzake herzien. Schepen De Regge zal samen met de anti-graffiti-cel van de stad Gent bekijken welke standbeelden en welke zones van monumenten graffitigevoelig zijn.

Het oorlogsmonument van Ledeberg zal binnenkort, als één van de eerste standbeelden in Gent, met een anti-graffitilaag behandeld worden.

Datum tussenkomst: 

woensdag, 11 juni, 2014

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: