ADVN en stedelijke infrastructuur

COMMISSIE ONDERWIJS, PERSONEEL EN FM - vraag aan schepen De Regge

Een half jaar geleden richtte de ADVN een brief aan het stadsbestuur – met name aan de schepenen bevoegd voor facility management en cultuur – met de vraag om te willen onderzoeken of de stad stedelijke infrastructuur ter beschikking zou kunnen stellen en dit tegen in overleg overeen te komen voorwaarden. Het ADVN, een door de Vlaamse Gemeenschap erkende archief- en onderzoeksinstelling, denkt immers na over de mogelijkheid om een tweede vestiging – naast de eerste in Antwerpen – uit te bouwen en ziet de stad Gent hierbij als een ideale locatie omwille van o.m. haar zeer omvangrijke studentenpopulatie en de aanwezigheid van interessante actoren zoals het AMSAB-ISG en het Liberaal Archief.

  1. Werden de mogelijkheden bekeken om aan deze instelling tegen overeen te komen voorwaarden stedelijke infrastructuur ter beschikking te stellen?
  2. Welke zijn de resultaten van dit onderzoek?
  3. Wanneer werd hierover teruggekoppeld met de ADVN?

Antwoord schepen De Regge

Momenteel heeft de Stad geen gebouw ter beschikking dat in aanmerking kom voor de werking van ADVN. Dit werd op 14 januari laatstleden. meegedeeld via mail aan het ADVN. Indien er in de toekomst een locatie binnen de stedelijke gebouwen vrij komt die voor de werking van ADVN in aanmerking komt, zullen de mensen van ADVN op de hoogte gebracht worden. Hiertoe werd aan ADVN gevraagd naar een specifieker behoefteprogramma

Datum tussenkomst: 

woensdag, 15 januari, 2014

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: