Actieplan creatieve economie

COMMISSIE HAVEN, ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN, FINANCIËN, MIDDENSTAND, INNOVATIE - vraag aan schepen De Clercq

De creatieve economie speelt een belangrijke rol in Gent. Uit een onderzoek dat in 2011 is uitgevoerd in opdracht van de stad Gent, bleek dat (in 2009) 512 creatieve bedrijven samen voor meer dan 4% van de Gentse werkgelegenheid zorgen. Bijkomend oefenen ca. 18% van de Gentse zelfstandigen een creatief beroep uit. De deelsector sociale media scoort het sterkste. Het is niet toevallig dat twee van de drie genomineerden voor de Strafste Gentenaar/bedrijfsleven, nl. In The Pocket en Twoo, uit deze sector komen.

Gent heeft vele troeven om haar sterke positie te behouden, zoals de aanwezigheid van universiteit en hogescholen, het rijke culturele erfgoed en de vele culturele activiteiten die in onze stad worden georganiseerd. Toch zijn er volgens het onderzoek meerdere uitdagingen die onze concurrentiepositie t.o.v. de andere Vlaamse centrumsteden en zeker t.o.v. van Europese referentiesteden op de helling kunnen plaatsen. Om verder te kunnen groeien heeft de sector in hoofdzaak nood aan ruimte, ondersteuning op het vlak van promotie en netwerking, en een betere aansluiting met het opleidingsaanbod. Ook moet Gent inzetten op haar imago van creatieve stad.

Het onderzoek uit 2011 omvat daarom een concreet actieplan voor de Gentse creatieve economie. Actiepunt 7.33 van het bestuursakkoord kondigt aan dat er een concreet actieplan wordt opgemaakt voor de creatieve economie. Nochtans is dit er al. Ook zijn de doelstellingen m.b.t. de creatie van ruimte voor de creatieve economie versnipperd en niet altijd concreet geformuleerd doorheen het bestuursakkoord.

  • Is het de bedoeling dat er een nieuwe actieplan wordt opgemaakt? Waarom voldoet het actieplan uit 2011, uitgevoerd in opdracht van de stad Gent, niet?
  • Welke concrete resultaten werden al geboekt op basis van het actieplan uit 2011?
  • Welk beleid zal u voeren m.b.t. het creëren van ruimte voor de creatieve economie?

Een samenvatting van het mondelinge antwoord kan u bekomen bij karlijn.deene@gent.be.

Datum tussenkomst: 

maandag, 11 februari, 2013

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: