Aanvallen door loslopende honden

GEMEENTERAAD - VRAGENUURTJE - Vraag aan burgemeester Termont

Onlangs heeft een loslopende hond in Ledeberg verschillende mensen aangevallen en gebeten. De arm van een meisje moest gehecht worden en minstens één andere burger werd verwond. Ik verneem dat de omwonenden tevreden waren over het optreden van de politie. De politie was er snel bij om de feiten vast te stellen en ze hebben ook de eigenaar van de hond opgezocht.

Deze aanval van een loslopende hond zou geen alleenstaand geval zijn. Klopt het dat er recent meerdere incidenten zijn geweest met loslopende agressieve honden? Is er een stijging van dergelijke voorvallen? Hoe treedt u hiertegen op?

Antwoord burgemeester Termont

De politie registreerde in de periode van januari tot oktober van dit jaar 37 gevallen van loslopende honden. In 4 van deze voorvallen was der sprake van agressie naar derden. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (76 registraties waarvan 11 met agressie) betekent dit een daling van meer dan 50%.

Wel haalden een paar incidenten de media waardoor een gevoel ontstaat van stijging van het aantal voorvallen.

De politie zal steeds vaststellingen verrichten en proces-verbaal opstellen bij aangifte van dergelijke feiten. In ernstige gevallen kunnen maatregelen getroffen worden naar de eigenaar en/of de hond toe.

Wat betreft de specifieke situatie in Ledeberg ontving de burgemeester van de politie de melding dat er “een opsporingsonderzoek” gaande is en dat voor wat ‘de hond’ betreft er voorlopig geen maatregelen genomen zijn ten overstaan van dit dier. De politie volgt dit aspect uiteraard op en maken desgevallend een afsprakennota met de eigenaar van het dier mocht dit zich opdringen. Naar verluidt is dit voorlopig niet aan de orde.

Datum tussenkomst: 

maandag, 25 november, 2013

Type: 

Mondelinge vraag

Tags: