Aanpak reuzenberenklauw

Vraag Karlijn Deene

De reuzenberenklauw is sinds enkele jaren in opmars in Vlaanderen. De plant is niet ongevaarlijk: aanraking van de bladeren en stengels kan brandblaren veroorzaken.

  1. Hoe wordt de bestrijding van de reuzenberenklauw in Gent aangepakt?
  2. Hoeveel VTE en welke middelen worden hiervoor ingezet?
  3. Wordt in dit verband samengewerkt met natuurorganisaties en/of vrijwilligers?

Antwoord schepen Balthazar

De Groendienst voert al geruime tijd een gerichte bestrijding uit van onder andere de reuzenberenklauw in de openbare groenzones. Zij hanteren al sedert enkele jaren een nultolerantie.

De medewerkers zijn op de hoogte van het belang van en de risico's bij de bestrijding. Zij proberen deze invasieve exoot te bestrijden door (herhaaldelijk) te maaien voor de bloeiperiode en, indien de plant gemakkelijk bereikbaar is, door de stengel net onder de wortelkraag af te snijden.

Wanneer de Groendienst meldingen van burgers ontvangt, zal zij altijd reageren door onmiddellijk in te grijpen of door de vraag door te sturen naar de bevoegde instantie zoals Waterlopen en Zeekanaal van het Vlaams Gewest, Infrabel,... Op plaatsen waar groenzones beheerd worden door vrijwilligers of buurtbewoners zoals bijvoorbeeld de Boerse Poort, staan zij ook in voor de bestrijding van deze exoot.

In de loop van het komende werkjaar zal de Groendienst extra aandacht besteden aan invasieve exoten door gerichte opleidingen te organiseren voor hun medewerkers. Zij zullen hierbij de nodige aandacht besteden aan de problematiek rond de reuzenberenklauw. Bovendien beweegt er één en ander op Europees niveau. Via het LIFE+programma van de Europese commissie co financiert de Europese Unie projecten die verband houden met natuurbehoud en bescherming van het milieu, onder andere met betrekking tot de aanpak van invasieve planten.

Deze campagne behelst preventie en sensibilisatie en richt zich zowel op de professionele groensector als de tuinliefhebbers. De Groendienst van de Stad Gent is een betrokken partner en volgt de evolutie van dichtbij op. Andere overheidsinstanties stappen mee in dit traject zodat het probleem van invasieve exoten globaal kan worden aangepakt. Dit is de enige manier om verdere besmetting tegen te gaan.

Datum tussenkomst: 

maandag, 16 december, 2013

Type: 

Schriftelijke vraag

Tags: