In de pers

De klokkenstoel wordt een kunstproject blijkt uit een vraag van Karlijn Deene (N-VA) in de gemeenteraad.

GENT - Op de klokkenstoel naast de Gentse stadshal komt er allicht een fresco van kunstenaar Michaël Borremans. Dat kwam Karlijn Deene (N-VA) te weten via de krant La Libre Belgique. Het Gentse stadsbestuur bevestigt dat er plannen zijn.

GENT - Op de klokkenstoel naast de Gentse stadshal komt er allicht een fresco van kunstenaar Michaël Borremans. Dat las Karlijn Deene (N-VA) in de krant La Libre Belgique. Het Gentse stadsbestuur bevestigt dat er een intentie is.

GENT - De bevoegde schepen verklaarde in de gemeenteraad aan Karlijn Deene dat de klokkenstoel zal worden opgefleurd met een kunstwerk. De plannen mochten volgens de schepen nog niet worden bekend gemaakt.

Gemeenteraadslid Karlijn Deene (N-VA) informeerde tijdens de voorbije gemeenteraad van 24 februari naar de toekomst van de gecontesteerde klokkentoren naast de stadshal. Schepen Watteeuw verklaarde dat er zou gewerkt worden aan een kunstproject, maar wilde hierover geen informatie geven. In de krant "La Libre Belgique" kon men nochtans wél lezen welke de plannen waren.

GENT - Karlijn Deene interpelleerde schepen De Regge over de toekomst van het Sint-Jorishof en de aanpalende Witte Moor

GENT - De Gentse N-VA stelde tijdens de gemeenteraad bij monde van Karlijn Deene nog eens dat de klokkentoren naast de stadshal geen meerwaarde heeft. De vraag om de klokkenstoel op het Emile Braunplein af te breken werd door het Gentse stadsbestuur afgewezen.

OOST-VLAANDEREN - Vandaag keurde de partijraad van de N-VA de Vlaamse en federale lijsten voor de verkiezingen van 25 mei goed. Karlijn Deene is voorlaatste opvolger op de lijst van het Vlaams Parlement. Ze zal tijdens de verkiezingscampagne haar schouders zetten onder de vier sterke parlementairen uit Gent: Siegfried Bracke, Peter Dedecker, Elke Sleurs en Helga Stevens.

GENT - Het Gentse stadsbestuur bevestigt aan Karlijn Deene dat er opnieuw een subsidiepot van 150.000 euro wordt vrijgemaakt om de aankoop van elektrische (bak)fietsen te stimuleren.

GENT - De sperperiode die rond de Gentse Feesten is ingelegd, veroorzaakt problemen rond de viering van 11 juli, de Vlaamse Feestdag. Het stadsbestuur wil dat het in de twee weken voor en na de Gentse Feesten stil is in het centrum. "Dat betekent wel dat deze officiële feestdag niet in het centrum kan gevierd worden", stelt Karlijn Deene van N-VA.

GENT - Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft officieel zijn interesse laten weten aan het Gentse stadsbestuur om de Leopoldskazerne te kopen. Dat liet het Gentse stadsbestuur weten aan gemeenteraadslid Karlijn Deene (N-VA)

GENT - "Er bestaat onduidelijkheid over de afkomst van vier schilderijen die in het bezit zijn van het MSK." Dat antwoordde cultuurschepen Annelies Storms (sp.a) maandagavond op vragen van raadsleden Anne Schiettekatte (sp.a) en Karlijn Deene (N-VA).

GENT - Gentenaars die een geveltuintje willen aanleggen, kunnen dat binnenkort zonder administatieve romslomp afhandelen. Dat blijkt uit een vraag van Karlijn Deene (N-VA).

GENT - Karlijn Deene merkte in de gemeenteraad op dat de Vlaamse Feestdag valt binnen de feesten-sperperiode. Het stadsbestuur heeft beloofd naar een oplossing te zoeken.

GENT - Op verzoek van Karlijn Deene zal de nieuwe sperperiode tegen evenementen vlak voor en vlak na de Gentse Feesten deze zomer uitzonderlijk niet gelden voor twee activiteiten: Gent Zingt en het Gents Nationaal Zangfeest.

GENT - Er bestaat onduidelijkheid over de afkomst van vier schilderijen die in het bezit zijn van het MSK." Dat antwoordde cultuurschepen Annelies Storms (sp.a) maandagavond op vragen van raadsleden Anne Schiettekatte (sp.a) en Karlijn Deene (N-VA).

GENT - Er bestaat onduidelijkheid over de afkomst van vier schilderijen die in het bezit zijn van het MSK." Dat antwoordde cultuurschepen Annelies Storms (sp.a) maandagavond op vragen van raadsleden Anne Schiettekatte (sp.a) en Karlijn Deene (N-VA).

GENT - De stad Gent schrapt op verzoek van Karlijn Deene (N-VA) een omstreden zinnetje in het politiereglement over GAS-boetes voor 'spelende kinderen'. De gemeente Merelbeke wacht daarvoor op overleg binnen de politiezone.

GENT - Karlijn Deene (N-VA) verkreeg een aanpassing van artikel 20 van de politieverordening rond het feit dat het verboden is om "enig spel te spelen dat of enige activiteit te beoefenen die de voorbijgangers zou kunnen hinderen, het verkeer belemmeren of ongevallen met letsels en/of schade aan hetzij privé, hetzij openbare eigendommen veroorzaken".

Pagina's

Abonneren op