Twintig GAS voor overplakken van afficheborden

GENT - Ambtenaren van Stad Gent hebben in februari en maart twintig GAS-verslagen opgesteld tegen het overplakken van affiches op de officiële aanplakborden. De actie kwam er na herhaalde klachten over affiches die te snel overplakt worden of dubbelgeplakt worden.

Stad Gent voorziet op een hele reeks plaatsen in de stad in borden voor vrije affichage. Al wie een evenement wenst aan te kondigen, zowel jeugdverenigingen als anderen, al dan niet via een aanplakfirma, kan gebruik maken van de borden. De regels zijn dat er per activiteit maar één affiche mag worden geplakt. Affiches mogen niet worden overplakt zolang het evenement niet voorbij is.

'Maar mensen uit het jeugdwerk melden dat deze borden regelmatig overplakt worden door een commerciële firma', zegt gemeenteraadslid Karlijn Deene (N-VA) in een schriftelijke vraag aan burgemeester Termont. 'De firma komt meerdere keren per week de borden vol affiches hangen van hun klanten.'

Wildplakken

Wie zich niet aan de aanplak-regels houdt, kan in Gent een GAS-boete krijgen, zowel de afficheplakker, de verantwoordelijke uitgever als de organisator. Na klachten van jeugdverenigingen controleerde de Gentse Dienst Lokale Preventie en Veiligheid in februari en maart een twintigtal aanplakborden.

'Deze actie leverde 20 bestuurlijke verslagen op: 6 voor dubbelplakkingen en 14 voor vroegtijdige overplakkingen', zegt burgemeester Termont. 'Het controleren op vroegtijdige overplakkingen gebeurt actiegewijs omdat dit zeer tijdsintensief is. In 2013 werden hiervoor 19 bestuurlijke verslagen opgemaakt. Voor wildplakken én dubbel plakken werden in 2013 105 bestuurlijke verslagen opgemaakt.'

Lokale jeugdverenigingen wordt aangeraden om eerder affiches uit te dragen bij leden, middenstand en sportclubs, sociale media te gebruiken of borden te plaatsen in de tuinen van leden. (Bert Staes)

Zie ook Twintig GAS voor overplakken van afficheborden

Afbeelding persverschijning: 

Datum persverschijning: 

maandag, 14 april, 2014

Bron: 

De Gentenaar