GAS-boetes voor overplakken affiches

De voorbije maanden zijn liefst 20 GAS-boetes uitgedeeld voor het overplakken van affiches op officiële aanplakborden. Er kwamen verschillende klachten binnen daarover. Iedereen die wil, mag gebruik maken van de aanplakborden, maar er mag maar één affiche per activiteit per bord geplakt worden. Zolang het evenement niet voorbij is, mag de affiche niet overplakt worden. Volgens Karlijn Deene (N-VA) klagen jeugdverenigingen erover dat hun affiches overplakt worden door commerciële firma's. "Wie zich niet aan de regels houdt, kan een GAS-boete krijgen", antwoordde burgemeester Termont op haar schriftelijke vraag. "De plakker, de verantwoordelijke uitgever en de organisator kunnen boetes krijgen." In februari en maart werden 20 aanplakborden gecontroleerd. Dat resulteerde in 6 boetes voor dubbel plakken en 14 voor vroegtijdig overplakken. In 2013 werden 19 verslagen opgemaakt voor overplakken en 105 voor dubbel plakken. (VDS)

Afbeelding persverschijning: 

Datum persverschijning: 

woensdag, 16 april, 2014

Bron: 

Het Laatste Nieuws