11 juli vieren in Gent weer mogelijk dankzij N-VA

Persbericht N-VA Gent

Het stadsbestuur voerde vorig jaar een sperperiode in rond de Gentse Feesten. Dat is een verbod op evenementen in open lucht 2 weken voor en 2 weken na de Feesten.

N-VA-Gemeenteraadslid Karlijn Deene merkte snel op dat de ingevoerde sperperiode activiteiten in het kader van de Vlaamse feestdag onmogelijk maakt,  11 juli valt namelijk altijd in volle sperperiode.  Een aantal organisaties waaronder “Gent zingt” en het “Gents Nationaal Zangfeest” kwamen direct in de problemen toen zij voor dit jaar een aanvraag indienden.

Karlijn Deene vroeg daarom aan het stadsbestuur om activiteiten in het kader van het feest van de Vlaamse Gemeenschap weer toe te laten. Aanvankelijk kreeg zij in de commissie Feesten van februari ll.  een vaag antwoord. Er zou enkel een tijdelijke oplossing komen voor de twee voornoemde organisaties. Na een tweede verzoek via schriftelijke vraag, besliste het schepencollege in te gaan op haar verzoek om tot een definitieve oplossing te komen.

In het collegebesluit van 20 maart besliste het schepencollege om een afwijking op de sperperiode toe te staan voor evenementen die kaderen in de viering van de Vlaamse feestdag.

Karlijn Deene: “Ik besef dat een sperperiode nodig is om de leefbaarheid van de omwonenden zoveel mogelijk te vrijwaren. Maar een verbod op het vieren van de Vlaamse feestdag, in de tweede grootste stad van Vlaanderen, dat zou wel te gek voor woorden zijn. Ik ben dus blij dat we dit dossier met succes op de agenda van het schepencollege hebben kunnen plaatsen.”

In bijlage:

  1. vraag van mevrouw Deene in de commissie cultuur van 10/02/2014.
  2. schriftelijke vraag mevrouw Deene van 27/02/2014.
  3. Collegebesluit van 20/04/2014.

Datum persverschijning: 

woensdag, 26 maart, 2014

Bron: 

Persbericht N-VA Gent